Tillgångar och skulder i dödsbo.

Kan sambons(avliden) tillgångar i hans enskilda firma täcka/betala skulder/räkningar i dödsboet innan bodelning? Sambon har 2 barn som ärver men sambon äger halva huset o behöver betala räkningar. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som så att du undrar om sin avlidna sambos tillgångar kan användas för att betala den avlidnes skulder innan en bodelning upprättas. Vägledning finnas att hämta i ärvdabalken (1958:637) (hädanefter ÄB) och sambolagen (2003:376).

Skulder och tillgångar i ett dödsbo

När en fysisk person avlider, uppstår ett dödsbo efter denne. Dödsboet är en juridisk person som tar över alla tillgångar och skulder som den avlidne personen hade. De som tar hand om dödsboet är antingen dödsbodelägarna som består av efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (18:1 ÄB) eller en dödsboförvaltning (19 kap. ÄB). Dessa ska sköta dödsboet gemensamt och se till så att skulder betalas med dödsboets tillgångar.

Bodelning mellan sambor

När sambon avlider, kan du begära om en bodelning (8§ Sambolagen). Om bostaden var ägnad att användas av er gemensamt, ska den utgöra samboegendom och ingå i bodelningen (3 § Sambolagen).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär det alltså att tillgångarna i din sambos enskilda firma ska användas för att betala hans räkningar och skulder fram tills att dödsboet avvecklas. Efter att dödsboet har avvecklats kan en bodelning ske för att bestämma vilken egendom som ska tillhöra den efterlevande sambon och vilken egendom som ska fördelas vid arv. Det är vid bodelningen som det avgörs om huset ska ingå i bodelningen eller om det utgör egendom som delas ut i arv.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning