Tillgång till det gemensamma kontot under bouppteckningstiden

FRÅGA
Fråga: om den ena gifta parten avlider, har den andra då tillgång till gemensamt kapital hela tiden efter bortgången eller är pengarna låsta tills bouppteckningen är klar?Tack på förhand:))
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till frågor om bouppteckning är det 20 kap. ärvdabalken (ÄB) som ska tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Bouppteckningen

Huvudregeln är att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild orsak förlänger tiden (20 kap. 1 § första stycket ÄB). Vidare ska bouppteckningen inom en månad efter det att den upprättats jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till Skatteverket. Den bestyrkta kopian ska förvaras hos Skatteverket (20 kap. 8 § första och andra stycket ÄB).

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet. Detta behövs även för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton. Dock ska båda makarnas tillgångar och skulder var för sig antecknas och värderas (20 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Sammanfattningsvis så finns det alltså en möjlighet för den kvarlevande maken att göra uttag från det gemensamma kontot, efter det att bouppteckningen har registrerats. Bankerna kan ha olika villkor för just detta, och därför är det bäst att stämma av med ens bank först för att veta vad som gäller. Det finns alltså ingen bestämmelse i ärvdabalken som stadgar att makarnas gemensamma tillgångar/bankkonton är frysta till dess att bouppteckningen är klar

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91128)