Tillfaller makens enskilda egendom mig, efter hans dödsfall?

Ref till tidigare fråga ang makens äktenskapsförord vid hans ev dödsfall före mig. Ni svarar att det fortsätter att gälla. Det måste innebära att de tillgångarna inte tillfaller mig även om han dör före mig. Kan det stämma?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att makens enskilda egendom förblir hans enskilda egendom trots dödsfall före dig innebär inte att hans tillgångar inte tillfaller dig alls. Det innebär att vid en bodelning som sker till följd av hans eventuella dödsfall kommer hans enskilda egendom (genom äktenskapsförordet) att bli en del av hans kvarlåtenskap, och du kommer inte att få ta del av den egendomen i just bodelningen. När arvet efter din make sedan ska fördelas kan du komma att ärva allting (inkl. den enskilda egendomen) förutsatt att det inte finns några särkullbarn eller testamente som säger annat.

Äktenskapsförordet reglerar alltså inte hur egendomen efter dödsfallet ska fördelas, utan snarare bara egendomens storlek.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena KrasnigiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning