Tillfaller ett skuldebrev ett dödsbo och vad kan man göra om gäldenären inte betalar i tid?

FRÅGA
Hej,Min Sambos mamma avled nyligen.Det upptäcktes i samband med detta ett skuldebrev som ingen kände till.Det visar sig att hon lånat ut en betydande summa pengar till en privatperson.Skuledbrevet är i detta fall en handskriven lapp där det står vilket belopp som lånats ut och ett datum som skulden ska vara betald, det finns inget skrivet om att eventuell ränta ska utfalla. Det är även underskrivet av båda parter.Min fråga är:a) Är denna typ av skuldebrev juridiskt gällande?b) Tillfaller skulden dödsboet?c) Vad kan man vidta för åtgärder om skulden inte betalas i tid och är det möjligt att utkräva någon form av ränta?Hoppas på återkoppling.
SVAR

Hej!

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom du har formulerat så tydliga frågor så har jag valt att kopiera in dem i mitt svar och besvara dem nedan.

a) Är denna typ av skuldebrev juridiskt gällande?

Ja, det finns inget formkrav på hur skuldebrev ska vara utformade och eftersom det är undertecknat av båda parter så är det juridiskt gällande.

b) Tillfaller skulden dödsboet?

Ja, denna skuld tillfaller dödsboet eftersom skuldebrevet räknas som en tillgång. Den kommer att tillfalla dödsboet vid förfallodagen.

c) Vad kan man vidta för åtgärder om skulden inte betalas i tid och är det möjligt att utkräva någon form av ränta?

När det kommer till räntan så har ni rätt att kräva ut dröjsmålsränta om personen inte betalar på förfallodagen, 6 § skuldebrevslagen jämte 3 § räntelagen. Den räntesats som ni har rätt att kräva ut är riksbankens referensränta + 8 procentenheter, 6 § räntelagen. Med andra ord skulle ni ha rätt till -0,50 + 8 = 7,5 procent i ränta.

Ur en juridisk synpunkt så kommer ni att kunna stämma denna person i tingsrätten för att få ut era pengar, om hen inte skulle betala i tid. Jag rekommenderar dock att först skicka påminnelse både innan och efter förfallodagen, där ni nämner att ni kommer att kräva ut dröjsmålsränta om personen inte betalar i tid.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (702)
2019-05-21 Vem ska sköta min brors kvarlåtenskap och vem tar hand om begravningen?
2019-05-20 Arvinges ansvar för förvaltning av dödsbo
2019-05-19 Vad är skillnaden mellan att ärva något med full äganderätt och med fri förfoganderätt?
2019-05-15 Fråga om gammalt fideikommissförordnande

Alla besvarade frågor (69212)