FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/03/2016

Tillbehör till fastighet, överlåtelse enligt kontrakt

Jag hyr ett stall med hagar där jag har köpt alla trådar, stolpar och allt annat som hör till en hage.

Så genom åren har det blivit en del grejer, man kan ju säga att det mesta materialet som bygger upp hagarna är mitt.

Men i kontraktet står det såhär: Äganderätten till inredning som kan utgöra fastighetstillbehör övergår utan ersättning till hyresvärden när hyresförhållandet upphör om inte annan skriftlig överenskommelse träffats mellan parterna.

Så jag undrar är allt jag har köpt fastighetsägarens eller kan jag plocka med mig det jag har köpt ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med Din fråga!

Det du har köpt äger du förutsatt att du inte överlåtit (sålt eller givit bort t.ex.) egendomen till din hyresvärd. Som du beskriver situationen har du inte ännu överlåtit egendomen (stolpar m.m) till din hyresvärd. En sådan överlåtelse verkar dock ske när hyresförhållandet upphör. Jag skulle därför påstå att det du har tillfört fastigheten fortfarande tillhör dig.

Skulle det vara så att hyresförhållandet har upphört och hyresvärden påstår att egendomen utgör fastighetstillbehör är det av intresse att titta på jordabalkens regler. I lagens 2 kap. finns bestämmelser angående vad som ska utgöra fastighetstillbehör. Av allt att döma är det du köpt att betrakta som fastighetstillbehör, se 2:1. Detta innebär dock inte utan vidare att egendomen tillhör fastighetsägaren (din hyresvärd), men det får betydelse för tolkningen av ert kontrakt. Är det således så att ert hyresförhållande har upphört ska det du köpt (då det i min mening utgör fastighetstillbehör) utan ersättning övergå till hyresvärden.

Dock skulle denna avtalsklausul i min mening kunna jämkas enligt 36 § avtalslagen då den antagligen är oskälig.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vänt dig till Lawline!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”