Tillåtna bisysslor

2018-09-23 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!I min anställning får jag ha bisyssla men vad är den korrekta definitionen av bisyssla? Jag har en tillsvidareanställning idag och skulle kunna få en till på en annan plats. Kan denna anses vara bisyssla då? Jag får ihop arbetstiden för jag jobbar vecka på de olika arbetsplatserna. Vad gäller då med lojalitetsklausulen gentemot arbetsgivaren om jag har två tillsvidareanställningar?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

En bisyssla är en extra sysselsättning utöver arbetstagarens ordinarie sysselsättning. Dock är inte aktiviteter som typiskt hör till privatlivet, olika idrottsaktiviteter, sköta sin familjs egendom och så vidare. Då du vill ta en annan anställning räknas det som en bisyssla.

Bestämmelser om bisysslor

Det finns en antal lag- och kollektivavtalsbestämmelser som reglerar vad en arbetstagare får göra utanför sin anställning. Om det saknas regleringar om bisysslor är utgångspunkten att arbetstagaren själv bestämmer över sin fritid. Hen gör vad hen vill så länge arbetstagaren inte påverkar sina huvudsakliga tjänsteuppgifter.

I vissa fall finns det uttryckliga bestämmelser. För statligt anställda är frågan om bisyssla reglad i lagen om offentlig anställning (7 – 7 d §). Av 7 § i lagen om offentlig anställning framkommer det att en arbetstagare inte får ha någon anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba hens eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Råd om bisysslor

Först och främst bör du kontrollera ditt anställningsavtal och även, om det finns ett sådant, kollektivavtalet. Som du skriver kan det framkomma i anställningsavtalet olika klausuler som begränsar möjligheterna för bisysslor. Sådant brukar även finnas i kollektivavtal. Det kan även finnas bestämmelser att du behöver anmäla bisysslan till din arbetsgivare. En sådan bestämmelse finns i kollektivavtalet för säkerhetsföretag, där en heltidsanställd ska anmäla om hen har eller åtagit sig en annan anställning (§ 16 punkt 4).

Generellt tillåts inte bisysslor som är konkurrerar med huvudanställningen eller hindrar huvudanställningen, det brukar anses följa från lojalitetsprincipen. Det kan exempelvis vara att man tar anställning på ett konkurrerande företag eller har en bisyssla som gör att man inte kan utföra sitt arbete, exempelvis att man inte får tillräckligt med vila.

Det behöver tilläggas att en otillåten bisyssla kan leda till att arbetsgivaren får vidta olika sanktioner, bland annat att avsluta anställningen. Vid osäkerhet bör du tala med din arbetsgivare om vad som gäller. Om du är fackligt ansluten kan du även tala med dem.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor!

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1539)
2019-03-17 När får arbetsgivare neka att anställa mig?
2019-03-17 Omplacering av kommunalt anställd
2019-03-15 Hindrande av bisysslor i offentlig anställning
2019-02-28 Har inte fått lön för arbetat tid

Alla besvarade frågor (66900)