Tillåtet med faktura enbart online?

Hej. Sålde en bandspelare på Tradera och skall betala 10% av priset och det blev 70kr . Tänkte inte mer på detta och väntade mig en faktura. Denna avgift tänkte jag inte på och det förflöt ca 2 månader drygt . Då fick jag inkasso 70 + inkasso 180kr från intrum justitia. Ringde intrum och sa att jag ej fått faktura överhuvudtaget. Då sa dom att fakturan finns på traderas internettsida/ mitt konto . Är dom inte skyldiga att sända en faktura via post eller telefon ?? Mvh 

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Huvudregeln i svensk lag är att det råder avtalsfrihet, och att parterna är bundna av villkoren i avtalet. Konsumenter är dock när de ingår avtal med näringsidkare skyddade mot vissa s.k. oskäliga avtalsvillkor. Oskäliga villkor är villkor som strider mot tvingande konsumenträttslig lagstiftning, villkor som leder till en alltför stor obalans mellan konsument och näringsidkare ( t ex att bara näringsidkaren kan säga upp ett avtal) samt villkor som är vilseledande eller oklart formulerade och innebär att konsumenten blir vilseledd om sina rättigheter. 

I Traderas användaravtal som du ingick när du registrerade dig står bland annat att "Genom att använda Tjänsterna godkänner du våra faktureringsrutiner och betalningsvillkor vilka framgår av vår Fakturerings- & betalningspolicy. Du godkänner att du får tillgång till fakturorna via våra Tjänster och att vi kan skicka elektroniska fakturor till dig via e-post." I nämnda policy står bland annat  "Du får då ett e-postmeddelande (till din registrerade e-postadress) som talar om att dina avgifter har fakturerats. Du hittar även fakturan inne på Mitt Tradera."  De förbehåller sig också att e-post kan komma bort, "tänk på att mailutskick aldrig är hundraprocentigt tillförlitliga. Det är därför varje medlems ansvar att själv gå in på Mitt Tradera för att se om det finns obetalda fakturor." Enligt Mervärdesskattelagen 1 kap. 17a § framgår att en faktura kan vara elektronisk och att sådana får utfärdas om mottagaren godkänt det (11 kap. 6 §). I ditt fall har du godkänt att elektronisk fakturering används i samband med att du ingick användaravtalet med Tradera.


Det finns ingen lag som säger att en näringsidkare måste skicka ut en påminnelse innan ett ärende lämnas över till inkasso, så att Tradera inte gjort det är inte lagstridigt. Anser du att Traderas avtalsvillkor är oskäliga enligt någon av grunderna nämnda inledningsvis så kan du anmäla det till Konsumentverket. 

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo