FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt12/10/2018

Tillåtet för polisen att, utan tillstånd, genomsöka en persons lägenhet?

Hejsan !

Får civil polis komma in i ens lägenhet utan tillstånd och gå genom lägenheten utan att meddela personen som bor i lägenheten? Dom visste vart ägaren fanns men struntade i att ta kontakt med henne. så dom förhörde killen utanför tågstation och bad att honom att visa vart han borde, han är inte skriven där men bor där med med sitt sambo, han hade nyckel till lägenheten och när dom var framme så tog polisen nyckel och telefon från min sambo och trampade rakt in och började gå genom skåp och alla rum utan att säga varför.

Är det ens lagligt att göra så?

Och vilken hjälp kan jag få ?

Mvh Alla L

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som du beskriver i din fråga kallas för husrannsakan. Detta är en tvångsåtgärd som polisen under vissa förutsättningar har rätt att genomföra bland annat i syfte att eftersöka föremål som kan ha betydelse för utredningen av ett brott. Förutsättningarna för husrannsakan regleras i 28 kap. rättegångsbalken.

Allmänt om husrannsakan

Huvudregeln är att husrannsakan endast får ske hos den som är skäligen misstänkt för brott (28 kap. 1 § första och andra stycket rättegångsbalken).

Generellt sett kan man anföra att någon är skäligen misstänkt för brott när utredningen är inriktad mot en viss person.

I undantagsfall får husrannsakan ske hos den som inte är skäligen misstänkt för brott, bland annat om det finns synnerlig anledning att anta att man kommer anträffa föremål som kan tas i beslag eller förvar (28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken).

Dessutom krävs alltid att husrannsakan är att betrakta som proportionerlig för att den ska tillåtas i enlighet med 28 kap. 3 a § rättegångsbalken.

I övrigt får ett tvångsmedel, såsom husrannsakan, endast genomföras om det kan anses vara ändamålsenligt. Dvs husrannsakan får därmed endast företas för de syftena som anges i lagen.

Därutöver krävs det att det föreligger ett behov för åtgärden husrannsakan i enlighet med den så kallade behovsprincipen. Så länge det finns en mindre ingripande åtgärd som kan tillgodose behovet får sålunda husrannsakan inte användas.

Bedömningen i ditt fall

I frågan anger du inte om ägaren till bostaden är skäligen misstänkt för brott eller inte. Detta gör det svårt för mig att svara på frågan på ett fullständigt sätt.

Husrannsakan får ske även om ägaren till bostaden (dvs den misstänkte) inte är hemma. I 28 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken anges att någon som bor tillsammans med personen i så fall ska erhålla möjlighet att närvara vid husrannsakan. I det här fallet var det fråga om sambon till den misstänkte som fick närvara.

Huruvida åtgärden är proportionerlig, ändamålsenlig eller behövlig går inte att svara på, eftersom jag skulle behöva mer information om den aktuella händelsen, specifikt vad som föranledde att polisen beslöt sig för att genomföra en husrannsakan.

Om du är missnöjd med polisens agerande

För det fall du känner dig missnöjd med hur polisen agerade skulle jag rekommendera att du upprättar en JO-anmälan. JO granskar kommunala och statliga myndigheter samt tjänstemän vid dessa myndigheter. Om JO finner att polisen agerade felaktigt i den här situationen kommer JO rikta kritik mot de poliser som var inblandade i ärendet.

Oscar StenmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”