Tillåtet för polisen att, utan tillstånd, genomsöka en persons lägenhet?

2018-10-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hejsan !Får civil polis komma in i ens lägenhet utan tillstånd och gå genom lägenheten utan att meddela personen som bor i lägenheten? Dom visste vart ägaren fanns men struntade i att ta kontakt med henne. så dom förhörde killen utanför tågstation och bad att honom att visa vart han borde, han är inte skriven där men bor där med med sitt sambo, han hade nyckel till lägenheten och när dom var framme så tog polisen nyckel och telefon från min sambo och trampade rakt in och började gå genom skåp och alla rum utan att säga varför. Är det ens lagligt att göra så? Och vilken hjälp kan jag få ? Mvh Alla L
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som du beskriver i din fråga kallas för husrannsakan. Detta är en tvångsåtgärd som polisen under vissa förutsättningar har rätt att genomföra bland annat i syfte att eftersöka föremål som kan ha betydelse för utredningen av ett brott. Förutsättningarna för husrannsakan regleras i 28 kap. rättegångsbalken.

Allmänt om husrannsakan

Huvudregeln är att husrannsakan endast får ske hos den som är skäligen misstänkt för brott (28 kap. 1 § första och andra stycket rättegångsbalken).

Generellt sett kan man anföra att någon är skäligen misstänkt för brott när utredningen är inriktad mot en viss person.

I undantagsfall får husrannsakan ske hos den som inte är skäligen misstänkt för brott, bland annat om det finns synnerlig anledning att anta att man kommer anträffa föremål som kan tas i beslag eller förvar (28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken).

Dessutom krävs alltid att husrannsakan är att betrakta som proportionerlig för att den ska tillåtas i enlighet med 28 kap. 3 a § rättegångsbalken.

I övrigt får ett tvångsmedel, såsom husrannsakan, endast genomföras om det kan anses vara ändamålsenligt. Dvs husrannsakan får därmed endast företas för de syftena som anges i lagen.

Därutöver krävs det att det föreligger ett behov för åtgärden husrannsakan i enlighet med den så kallade behovsprincipen. Så länge det finns en mindre ingripande åtgärd som kan tillgodose behovet får sålunda husrannsakan inte användas.

Bedömningen i ditt fall

I frågan anger du inte om ägaren till bostaden är skäligen misstänkt för brott eller inte. Detta gör det svårt för mig att svara på frågan på ett fullständigt sätt.

Husrannsakan får ske även om ägaren till bostaden (dvs den misstänkte) inte är hemma. I 28 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken anges att någon som bor tillsammans med personen i så fall ska erhålla möjlighet att närvara vid husrannsakan. I det här fallet var det fråga om sambon till den misstänkte som fick närvara.

Huruvida åtgärden är proportionerlig, ändamålsenlig eller behövlig går inte att svara på, eftersom jag skulle behöva mer information om den aktuella händelsen, specifikt vad som föranledde att polisen beslöt sig för att genomföra en husrannsakan.

Om du är missnöjd med polisens agerande

För det fall du känner dig missnöjd med hur polisen agerade skulle jag rekommendera att du upprättar en JO-anmälan. JO granskar kommunala och statliga myndigheter samt tjänstemän vid dessa myndigheter. Om JO finner att polisen agerade felaktigt i den här situationen kommer JO rikta kritik mot de poliser som var inblandade i ärendet.

Oscar Stenmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2019-03-21 Kan jag få skadestånd även om personen friats från sexuellt ofredande?
2019-03-20 Måste ett testamente bevittnas för att vara giltigt? Kan en person bli dömd efter att ha blivit friad?
2019-03-08 När får en hovrättsdom laga kraft?
2019-02-28 Beslag dator

Alla besvarade frågor (66943)