FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott17/02/2015

Tillåtet att underteckna med annans namn på brev utan dennes samtycke?

Hej,

Vi är en grupp föräldrar i skolan som inte har samma åsikter om vissa ämne. Nyligen skulle en av föräldrarna skriva ett brev och påstå att vi alla håller med alla påståenden som skrevs. Ett av dem handlade om en person, hennes namn stod på brevet med en beskrivning om att hon i princip inte gjorde sitt jobb och att "majoriteten" ville få bort henne. De saker som sades var i mina ögon inte sanna och kunde skada hennes arbetsliv och rykte.

Vi som inte samtyckte bad dem att skriva brevet endast i deras namn, men det var en lång strid innan de tog bort texten jag inte håll med om.

Min fråga är, får folk i detta sammanhang, skriva ett brev (via e-mail) och påstå att vi alla samtycker?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Generellt sett är det inte otillåtet att obehörigen ange någon annans namn och på detta sätt framställa falsk information. Det är dock brottsligt om brevet är att betrakta som en urkund. Tveksamt i det här fallet är dock om brevet via e-mail kan anses vara en urkund. Vad som utgör en urkundsförfalskning framgår av 14 kap 1 § brottsbalken. I andra stycket uppställs ett antal kriterier, eller rekvisit för att något skall vara att betrakta som en urkund. Din situation kan eventuellt inrymmas i p. 2.

Detta kräver dock att brevet upprättats i syfte att bevisa något, alternativt att det har ett syfte som är att bevisa något. Utöver detta skall brevet ha en utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt. I ditt fall bör beviskravet vara uppfyllt, men eftersom ert brev antagligen saknar utställarangivelse bör det inte kunna betraktas som en urkund. Detta innebär att brevet i sig inte uppnått den tillförlitlighet som krävs för att dess innehåll skall omfattas av den lagstiftning som är till skydd för urkunder.

Under förutsättning att brevet inte är en urkund är det inte otillåtet att göra såhär. Paragrafen straffbelägger förfalskningar, inte lögner. Självfallet utgör det dock ett klandervärt beteende och om det här brevet hade kommit iväg bör de föräldrar som inte samtyckt till brevet klargöra detta för läraren för att undvika framtida olägenheter.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo