FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/08/2016

Tillåtet att tvinga barn att fasta under Ramadan? Har barn rätt till mat och vatten?

Hej

Jag har fem barn på 2-7 år med samma pappa. Äldsta barnet tvingas fasta under Ramadan. Skola och soc anser att de inte kan lägga sig i Ramadan, medan jag anser att barnen far illa. Vad gäller? Har barn rätt till mat och vatten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anledningen till att skola och soc inte vågar lägga sig i är förmodligen för att vi har en så stark religionsfrihet i Sverige. Om de går emot den riskerar de att bryta mot grundlagen.

Emellertid lyder föräldrabalken (FB) 6 kap 1§ https://lagen.nu/1949:381#K6 såhär: "Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling."
I rätten till omvårdnad och att inte fara illa ligger rimligen en rätt till mat och vatten. Vidare kan det utgöra misshandel enligt brottsbalken 3 kap 5§ att neka sitt barn mat och vatten, i vart fall om det t ex är väldigt varmt ute. Om du som andra förälder ger dina barn mat och vatten, till barnens pappas missbelåtenhet, så kan inte pappan göra något åt saken rent juridiskt.

Barn som är gamla nog att förstå islams budskap och vill fasta av fri vilja bör dock i princip tillåtas att göra det, eftersom man i alla beslut om vårdnad ska ta hänsyn till barnets barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad, FB 6 kap 2a§ stycke 3. Ett barn på 7 år har dock inte uppnått tillräcklig mognad för att besluta att fasta.

Sammanfattningsvis har du givetvis en laglig rätt att ge dina barn mat, och barnens pappa riskerar att göra något otillåtet om barnen far illa av att han tvingar dem att fasta.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000