Tillåtet att trycka gamla skyltmotiv på t-shirtar och sälja dessa?

2016-11-06 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Har tänkt börja sälja lite T-shirts på nätet och är fascinerad av gamla skyltar. Så min fråga är hur detta ligger till juridiskt. Jag tänker mig gamla skyltar från butiker eller andra företag som inte finns längre. Ett exempel:http://privat.bahnhof.se/wb357047/emaljskyltar/image/prats-bensin.pngÄr det tillåtet att trycka dessa på tröjor och sälja? Eller kan dom fortfarande vara upphovsrättsskyddade? Tänker ta reda på först om företaget fortfarande existerar i någon form. Försvinner upphovsrätten på saker som dessa efter en viss tid?Om skylten omarbetas, t.ex. att text byts ut och lite förändring på layout, kan det "gå runt" eventuell upphovsrätt? Att man med andra ord har originalskylten som inspiration.Tack för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Motivet på en gammal skylt som den i ditt exempel kan vara skyddad med upphovsrätt eller varumärkesskydd.

Upphovsrätt uppstår automatiskt när ett verk skapas. För att motiven på skyltarna ska vara upphovsrättsligt skyddade krävs det att de är tillräckligt originella för att räknas som verk i lagens mening. En lite förenklad huvudregel, som man kan ta hjälp av för att avgöra om till exempel ett motiv har upphovsrättsligt skydd, är att om det är osannolikt att två personer oberoende av varandra skulle utforma motivet likadant eller snarlikt är motivet troligtvis tillräckligt originellt för att vara skyddat. Enligt 2 § upphovsrättslagen är det endast upphovsmannen som har rätt att framställa exemplar av verket samt sprida det till allmänheten. Om du trycker upphovsrättsskyddade motiv på t-shirtar och sedan säljer dessa gör du därför intrång i upphovsmannens rättigheter. Upphovsrätten består tills 70 år efter upphovsmannens död, enligt 43 § upphovsrättslagen. Upphovsrätt kan alltså föreligga även om företaget som använt skylten inte längre finns kvar. För att få lov att använda upphovsrättsskyddat material måste du ha ett avtal med rättighetsinnehavaren. Rättighetsinnehavaren är antingen upphovsmannen själv eller någon som han/hon har överlåtit rättigheterna till.

För varumärkesskydd krävs registrering i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister eller att varumärket är inarbetat, dvs. välkänt i omsättningskretsen (1 kap. 6 § och 7 § varumärkeslagen). Du kan söka i varumärkesregistret för att se om de motiven du vill trycka är registrerade som varumärken, här: Varumärkesregistret. Om motiven är varumärkesskyddade krävs det, precis som för upphovsrättsskyddat material, avtal med rättighetsinnehavarna för att få använda sig av motiven.

Om du använder motiven som inspiration och gör egna motiv till t-shirtarna kan eventuell upphovsrätt eller varumärkesskydd kringgås genom att även dina motiv uppnår verkshöjd och blir upphovsrättsligt skyddade. Detta regleras i 4 § upphovsrättslagen. Exempel på detta är att t-shirttryck som utgör parodier på varumärken kan anses vara självständiga verk som inte gör intrång i rätten till originalverken.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (897)
2020-10-17 Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?
2020-10-16 Får konstnären använda motivet till tavlan jag köpt?
2020-10-11 Får man använda sig av ett företags logga?
2020-10-03 Rätt till tavlor som jag säljer?

Alla besvarade frågor (85173)