Tillåtet att testamentera bort all egendom till ett av sina barn?

Hej. Min far som börjar bli till åren har skrivit ett testamente där man överlåter allt sitt ägande till en av fyra barn. De barn som kommer att ärva allt från honom har varit i kontakt med en advokat för att säkerställa att testamentet är riktigt och rätt, vilket det tydligen är enligt advokaten. Min fråga är nu om det verkligen är så att man kan skriva ett sådant testamente där tre av fyra bröstarvingar blir arvlösa? Bör tillägga att min far är ensamstående, ej sambo eller gift.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I enlighet med 2 kap 1 § ärvdabalken tillhör bröstarvingar den första arvsklassen. Detta innebär att det är barnen som ska ärva av sina föräldrar i första hand. Det står dock var och en fritt att testamentera bort sin egendom om så önskas.

Bröstarvingar kan inte bli helt arvlösa
Trots er fars testamentsfrihet finns ett lagstadgat skydd som säger att bröstarvingarna aldrig kan gå helt arvlösa. I enlighet med 7 kap 1 § ärvdabalken har bröstarvingarna nämligen alltid rätt till sin "laglott". Vad som avses med laglotten är hälften av den arvslott som tillkommer varje bröstarvinge.

Detta innebär att om ni är fyra barn utgörs er arvslott av 1/4 av er fars kvarlåtenskap. För att illustrera detta med ett exempel kan vi tänka oss att er far efterlämnar 100k. Varje bröstarvinge har då rätt till 25k, men eftersom er far har testamenterat bort sin egendom till en av bröstarvingarna har ni alltså bara rätt till laglotten (hälften av arvslotten), vilket innebär 12,5k. Tre av bröstarvingarna kommer alltså få 12,5k, medan den fjärde erhåller 62,5k.

Testamentet är giltigt
Trots att ni har rätt till er laglott anses testamentet ändå vara giltigt så länge formkraven i 10 kap 1 § ärvdabalken är uppfyllda.

Ni måste påkalla jämkning inom 6 månader
Vad ni måste göra är att, i enlighet med 7 kap 3 § ärvdabalken, påkalla en jämkning av testamentet. Detta måste göras inom 6 månader efter det att ni fått del av testamentet. I annat fall går rätten till laglott förlorad!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Nina ErlandssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000