Tillåtet att slänga övergiven egendom?

2015-06-16 i Övriga brott
FRÅGA
Om jag plockar upp en ölflaska, häller ut dess innehåll och placerar den tomma glasflaskan i en för ändamålet avsedd sopkärl, har jag gjort mig skyldig till egenmäktigt förfarande?Även om avsikten var att undanröja en potentiell risk för att någons senare kan använda flaskan som ett tillhygge.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

En ölflaska som står på marken torde vara övergiven egendom, så kallad res delicta, och således har ingen besittning till den. För att ett tillgripande ska vara egenmäktigt förfarande krävs att egendomen finns i någons besittning.

Föremålet skulle snarare kunna omfattas av lagen (1938:121) om hittegods. Dock följer av tidigare rättsfall att 1 § hittegodslagen, som innebär en skyldighet att inge föremålet till polisen, inte gäller om föremålet i princip är värdelöst. Det borde gälla för en ölflaska (om det inte är en extremt värdefull och speciell ölflaska vilket jag här utgår från att det inte är). Att ta upp flaskan innebär alltså inte sedan någon skyldighet att se till att polisen får kännedom om fyndet utan du kan slänga den utan några straffrättsliga följder.

Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (790)
2020-07-10 Påföljd för grovt penningtvättsbrott
2020-07-09 Vad som räknas som ett barnpornografibrott
2020-07-08 När är banker skydliga att undersöka kundens suspekta ekonomiska beteende?
2020-07-06 Vad är preskriptionstiden för falsk tillvitelse?

Alla besvarade frågor (81804)