Tillåtet att sälja märkeskopior i second hand-butik?

Hej! Jag jobbar i en second handbutik där vi tar emot gåvor och donationer i form av kläder, skor, väskor och acc. I vissa fall dyker det upp fejk märkesprodukter, och i vissa fall äkta. Det är väldigt enkelt att avgöra detta och vi brukar informera tydligt vad som är vad till kunder. Vi har googlat i oändlighet och hittar inget svar gällande om detta är olagligt? Vi producerar alltså inte kopior utan säljer donationer som i vissa fall innehåller kopior. Vår inriktning är återanvändning, men vill såklart hålla oss inom lagens alla regler .

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga!

Utan att veta exakt vilka varumärken det handlar om antar jag att de så kallade märkesklädesproducenterna har varumärkesskydd för sitt varumärke. För det fall att det finns sådant skydd kan er försäljning av produkterna strida mot varumärkeslagen (VML).

Vad gäller enligt varumärkeslagen?

I 10 § VML förklaras att en näringsidkare gör intrång i annans varumärkesskyddade ensamrätt om den använder sig av varumärke som är identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

I fall med märkeskopior brukar användningen av märket innebära otillbörliga fördelar för den som nyttjar eller säljer det och kan i vissa fall skada varumärkets anseende, till exempel om kvaliteten på kopian inte är densamma som på originalet. Jag antar också att de märken som är aktuella i ert fall är kända bland en större del av kunderna, vilket är ett krav för att bestämmelsen ska bli tillämplig.

Med användning av varumärket menas enligt 10 § andra stycket 2p VML att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet. I ert fall omfattas ni av regleringen eftersom att ni bjuder ut varorna till försäljning i er butik.

Hur bör ni gå vidare med detta?

Med hänvisning till ovan förda resonemang råder jag er att sluta med försäljning av oäkta märkesplagg. Vid fortsatt försäljning av kläder som dessa riskerar ni både civilrättsliga och straffrättsliga sanktioner, som kan innebära såväl skadestånd som böter och fängelse i högst två år (8 kap. 1 § VML och 8 kap. 4 § VML).

Jag hoppas att det gav svar på er fråga och tveka inte att höra av er till oss om ni har vidare funderingar.

Ludvig MontanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000