Tillåtet att hyra ut hyresrätt medan man bor i bostadsrätt?

Om man är bostadrâtt kan jag ha kvar min hyresrâtt också och lagligt hyra ut den via hyresvârden

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att hyra ut hyresrätten som du tidigare bodde i när du idag bor i en bostadsrätt, samt om det är tillåtet att ha kvar en hyresrätt när man bor i bostadsrätt.

Kan jag ha inneha en hyresrätt samtidigt som jag bor i en bostadsrätt?

En hyresvärd har rätt att säga upp ett hyresavtal under vissa angivna förutsättningar. Vilka de exakta förutsättningarna är framgår av 12 kap. 42 § jordabalken (JB). I paragrafen stadgas inte att det inte är tillåtet för en hyresgäst att äga en bostadsrätt, med andra ord betyder det att en hyresvärd inte kan säga upp ett hyresavtal enbart på den grunden att hyresgästen äger en bostadsrätt.

Som regel är det inte olagligt att inneha flera lägenheter samtidigt - exempelvis bostadsrätt och en hyresrätt. Det som däremot är viktigt är att du skriven på den adress där faktiskt bor i, dvs. den adress du tillbringar din dygnsvila (6-7 §§ folkbokföringslagen).

Även om det inte är olagligt att inneha flera lägenheter kan det finnas risk att du förlorar ditt hyreskontrakt i det fall hyresvärden skulle få kännedom om att du inte längre bor kvar i den och dessutom är skriven på en annan adress. Mer exakta regler om detta framgår i regel av varje enskild hyresvärd egna bestämmelser. Ett tips är att koll upp vilka regler som gäller just för din hyresrätt.

Kan jag hyra ut min hyresrätt via min hyresvärd?

Om du som nämnts ovan dels inte vill riskera att få ditt hyreskontrakt uppsagt är en andrahandsuthyrning något att rekommendera. Under vissa givna omständigheter kan tillstånd från hyresnämnden till hyresgästen ges vid uthyrning hyresrätt (12 kap. 40 § andra stycket JB). Bl.a. är tillfälligt arbete på en annan ort en grund ett exempel på en omständighet som är godtagbart för att hyra ut och få hyresvärdens godkännande till uthyrningen av lägenheten (12 kap. 40 § andra stycket första punkten JB).

Att däremot hyra ut en hyresrätt utan att först undersökt möjligheten till detta samt fått godkännande av hyresvärden som olovlig andrahandsuthyrning vilket innebär att hyresvärden har rätt att omedelbart häva ditt hyresavtal hos denne (12 kap. 42 § tredje punkten JB).

Sammanfattningsvis är det som huvudregel att inneha flera lägenheter - men för att vara på den säkra sidan skulle jag råda dig ta kontakt med din hyresvärd för att inte riskera att få hyreskontraktet uppsagt. Vidare är uthyrning av hyreslägenheter i regel tillåtet men det krävs dels att man har godtagbara skäl för detta när man samtidigt har ett annat boende, dels att man har hyresvärdens medgivande.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!

Vänligen,


Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”