Tillåtet att gynna en viss arvinge om alla dödsbodelägare är överens

2017-06-29 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Min sambos morfar gick bort för nästan 2 år sedan nu, han var ganska förmögen.Han hade 5 barn med 3 fruar och jag tror att pengarna delades upp rättvist. Men han hade en firma ihop med en utav sönerna. Och denna son har behållit (och sålt) det som firman ägde och behållit dom. Endast för att han var delägare i firman.Det handlar om ganska mycket pengar, en rolls Royce, en nästan ny Volvo v70 och en flygplanshangar.Svärmor (som var en utav arvtagerskorna) köper hans argument utan tvivel. Kanske inte vill ställa till med bråk om arv och så heller, vad vet jag.Men vad är det som gäller? En delägare har väl inte större rätt till ett arv bara för att man har en familjerelation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett arvskifte kan ingås på två olika sätt. Antingen görs arvsskiftet frivilligt genom att dödsbodelägarna kommer överens om fördelningen och skriver under ett skiftesavtal (23 kap. 4 § ÄB). Fördelningen av arvet kan då göras på i stort sett vilket sätt som helst och behöver inte följa lagens fördelning. Om arvingarna inte kommer överens om fördelningen av arvet kan någon av dem ansöka om att tingsrätten ska utse en skiftesman (23 kap. 5 § ÄB). Skiftesmannen utför sedan ett tvångsarvskifte i enlighet med den fördelning som följer av lag.

Eftersom möjligheten till tvångsarvskifte finns enligt lag så brukar folk oftast komma överens om att fördela arvet enligt lagens regler även om de skiftar arvet genom ett frivilligt skiftesavtal. Arvet efter din sambos morfar tycks dock ha fördelats mer fördelaktigt till en av sönernas fördel. Det finns inget som gör att han ska ha större arv enligt lag bara för att han var delägare i samma bolag som den avlidne. Om alla dödsbodelägare skrev under skiftesavtalet är detta dock tillåtet.

Det enda sättet att ogiltigförklara skiftesavtalet är på vanliga avtalsrättsliga grunder enligt reglerna i 28 – 38 §§ avtalslagen. Ett exempel på en sådan ogiltighetsgrund är svek, som förutsätter att någon av arvingarna blev vilseledda och att sonen kände till och utnyttjade detta (30 § AvtL). Det är ofta väldigt svårt att bevisa något sådant, och inget som du har tagit upp i din fråga tyder på att avtalet är ogiltigt.

Sammanfattning

Sonen fick troligtvis ett större arv än vad som följer av lag. Detta är dock tillåtet när det sker genom ett skiftesavtal som skrivits under av alla dödsbodelägare. För att riva upp arvsskiftet måste skiftesavtalet vara ogiltigt på grund av exempelvis svek eller annan ogiltighetsgrund. Inget som du har tagit upp i din fråga talar för att avtalet är ogiltigt.

Mvh
Johan Landström

Johan Landström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?