Tillåtet att bära fickkniv?

2017-01-24 i Övriga brott
FRÅGA
Hejsan! Jag är en student i ett högskole-föreberedande program som har tänkt på att bära en liten fickkniv. Inte för självförsvar eller med i avsikt för brott mot liv och hälsa, utan för att det är ett praktiskt verktyg. Till exempel för att skära äpplen, lådor, rep etc. Enligt polisens hemsida, så säger de: "Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa." Vilket enligt mig, rättfärdigar knivinnehav även om man inte behöver en i sitt yrke. Efter som jag också anser att min använding för en fickkniv används i "normalt bruk". Min fråga är dock hur det egentligen är enligt knivlagen, eftersom de flesta påstår att det är olagligt att bära fickknivar. T.o.m små swiss-armé knivar som passar på nyckelknippan. Dessutom så har jag läst och hört om galna fall där polisen ta in folk som har jägarknivar i bilen, då de är jägare själva. Också har man ju hört om massa andra fall.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida du får bära en fickkniv eller inte beror, som du redan har förstått, på reglerna i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, som i dagligt tal brukar kallas knivlagen eller ibland knivförbudslagen. Om du själv vill läsa vad som står i knivlagen, så hittar du den här.

Huvudregeln enligt 1 § knivlagen är att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats. I samma paragraf finns dock två undantag. Det första undantaget gäller om föremålet ingår i utrustningen för en viss tjänst eller ett visst uppdrag. Under detta undantag inryms exempelvis en batong som bärs av en utbildad väktare i tjänsten eller en ändamålsenlig kniv som en hantverkare använder på ett uppdrag. Det andra undantaget gäller när innehavet anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. En helhetsbedömning görs i sådana fall för att avgöra om innehavet kan anses befogat.

När ska då innehavet anses befogat? I en relativt färsk dom från högsta domstolen, NJA 2016 s. 30 (här), har domstolen konkretiserat lagtexten genom att upprätta en lista över ett antal typfall på situationer då ett knivinnehav är befogat. I punkt 24 i högsta domstolens domskäl konstaterar domstolen att innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, ska godtas i de flesta fall. Enligt domstolen omfattas sådana knivar av förbudet endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen. Själva rättsfallet rörde en kvinna som påträffats på en allmän plats med en fällkniv längst ner i sin handväska. Kniven hade hon använt för att skära rabarber på en väns födelsedagsfest och hon var på väg hem från festen när hon påträffades med kniven. Högsta domstolen ansåg att innehavet var befogat och frikände henne från ansvar för brott mot knivlagen.

Med tanke på högsta domstolens uttalande torde du i många fall kunna bära en liten fickkniv utan att därigenom bryta mot knivförbudet. Jag skulle dock avråda dig från att bära ens en sådan kniv på platser där du mycket sällan behöver använda den, t.ex. i skolan. Att kniven är liten garanterar inte att den är tillåten eftersom en helhetsbedömning ska göras. Det är en god idé att endast bära kniv när man kan förvänta sig att få konkret användning för den.

Den som bär kniv i strid mot förbudet kan enligt 4 § knivlagen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I praktiken är böter den vanligaste påföljden. I ringa fall är överträdelsen inte straffbar.

Kort sammanfattat är det i många fall tillåtet att bära en liten fickkniv, men om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, kan även en sådan kniv vara otillåten. Avgörande är en helhetsbedömning med hänsyn till knivens art, innehavarens behov av kniven och övriga omständigheter.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Finns det något verktyg överhuvudtaget som är tillåtet att bära i form av självförsvar?
2018-03-03 16:29
Jag har sedan kanske 40 år altid burit en fickkniv eller några stycken, av varierande slag. under tidigare år fick man ta med sig knivar typ Schweitzisk fällkniv eller Leatherman verktyg på flygplan och jag brukade ha båda. Jag brukar fixa saker och reparera sånt som går sönder och jag är ofta på min båt och använder kniv där, jag splitsar tampar ibland och försöker snickra och dona. Nu har både Sweitzerkniven och Leathermanverktyget försvunnit och jag har tre minimala saker som ersätter dem, en liten kniv med 3 cm blad och en nagelpetare och sax. Den använder jag dagligen till att öppna saker jag köper, skrapa av färg eller smuts från saker, och liknande, förutom nagelvård. För litet mer typiska öppningsupdrag där jag behöver skära plastfolier och liknande har jag en 4 cm fällkniv som jag brukar använda dagligen. En liten kvarleva från de större verktygen har jag eftersom den har mutterdragare och några skruvmejslar. Den använder jag mer sällan men den är så liten att jag har den i jeansens lillficka. Den sistnämnda har en liten pluttkniv som jag inte använder till något, den bara sitter där, men jag finner det nästan farligt att inte ha några verktyg med mig då jag går ut. Nu är jag aldrig ute på barer och jag tycker inte om att dricka, några inbjudningar har jag inte fått de sista åren och därför är jag sällan ute i några sociala sammanhang. Men jag använder de små knivarna varje dag till något även om det bara är för att skära upp en liten frukt. Jag skulle känna mig totalt misslyckad om jag inte får ha dessa på mig och jag har aldrig haft tanke på att hamna i någon sorts handgemäng eller liknande. Dessa knivar skulle möjligen få mina motståndare att skratta ihjäl sig och det är nog den enda fara jag kan tänka mig att de kan utgöra för någon annan. Men även den risken är väldigt liten som kanske kan förstås. Jag anser mig ha rätt att ha dessa småknivar i min ficka och jag tänker aldrig på dem utom då jag vill kapa något snöre, skära ut någon bra tidningsnotis, eller liknande. Men som med allt är jag väldigt försiktig. Skulle det vara så att någon går omkring med ett tungt föremål som en hammare eller en porslinsvas skulle jag nog kunna bli lika rädd för den som om han/hon hade en kniv, beroende på hur pjäsen används. Och så har vi alla som har tränat upp sig på att slå ihjäl folk med bara händerna. Små pluttknivar tycker jag är verktyg, och ser ingen aspekt av vapen i dessa. Men jag hörde om någon som hade något liknande vars knivinnehav upptäcktes då han gick in i riksdagen. Det kom lägligt, tydligen, för hans motståndare tycktes det mig, för de gjorde en riktigt stor historia av denna lilla kniv. Min fråga är hur möjligt det är för folk att åstadkomma skada för en persons "anseende" genom att påpeka ett brott om än mikroskopiskt, och inte nämna annat än rubriceringen och se till att detta alltid associeras med personen ifråga, dvs läcka historien till pressen. Detta ser jag som den stora faran. Det verkar dessutom vara en gängse metod för att fylla spalter vid nyhetstorka, och kan göra livet surt för folk i åratal.
2019-02-13 23:42
Vad räknas som en liten fickkniv. Jag har fick en fällkniv med 6 cm långt blad och som går att fälla ut med en hand i present av min morbror men har aldrig vågat ha den på mig eftersom det ser ut som att men kan skada eller till och med döda någon med den p.g.a det långa bladet. Det är dock synd då den hade varit väldigt praktisk att ha på sig vid visa tillfällen.
2019-09-14 19:20
Kommentera
Relaterat innehåll