Tillåtet att bära fickkniv?

2017-01-24 i Övriga brott
FRÅGA
Hejsan! Jag är en student i ett högskole-föreberedande program som har tänkt på att bära en liten fickkniv. Inte för självförsvar eller med i avsikt för brott mot liv och hälsa, utan för att det är ett praktiskt verktyg. Till exempel för att skära äpplen, lådor, rep etc. Enligt polisens hemsida, så säger de: "Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa." Vilket enligt mig, rättfärdigar knivinnehav även om man inte behöver en i sitt yrke. Efter som jag också anser att min använding för en fickkniv används i "normalt bruk". Min fråga är dock hur det egentligen är enligt knivlagen, eftersom de flesta påstår att det är olagligt att bära fickknivar. T.o.m små swiss-armé knivar som passar på nyckelknippan. Dessutom så har jag läst och hört om galna fall där polisen ta in folk som har jägarknivar i bilen, då de är jägare själva. Också har man ju hört om massa andra fall.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida du får bära en fickkniv eller inte beror, som du redan har förstått, på reglerna i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, som i dagligt tal brukar kallas knivlagen eller ibland knivförbudslagen. Om du själv vill läsa vad som står i knivlagen, så hittar du den här.

Huvudregeln enligt 1 § knivlagen är att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats. I samma paragraf finns dock två undantag. Det första undantaget gäller om föremålet ingår i utrustningen för en viss tjänst eller ett visst uppdrag. Under detta undantag inryms exempelvis en batong som bärs av en utbildad väktare i tjänsten eller en ändamålsenlig kniv som en hantverkare använder på ett uppdrag. Det andra undantaget gäller när innehavet anses befogat med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter. En helhetsbedömning görs i sådana fall för att avgöra om innehavet kan anses befogat.

När ska då innehavet anses befogat? I en relativt färsk dom från högsta domstolen, NJA 2016 s. 30 (här), har domstolen konkretiserat lagtexten genom att upprätta en lista över ett antal typfall på situationer då ett knivinnehav är befogat. I punkt 24 i högsta domstolens domskäl konstaterar domstolen att innehav av en mindre kniv, typ pennkniv, ska godtas i de flesta fall. Enligt domstolen omfattas sådana knivar av förbudet endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen. Själva rättsfallet rörde en kvinna som påträffats på en allmän plats med en fällkniv längst ner i sin handväska. Kniven hade hon använt för att skära rabarber på en väns födelsedagsfest och hon var på väg hem från festen när hon påträffades med kniven. Högsta domstolen ansåg att innehavet var befogat och frikände henne från ansvar för brott mot knivlagen.

Med tanke på högsta domstolens uttalande torde du i många fall kunna bära en liten fickkniv utan att därigenom bryta mot knivförbudet. Jag skulle dock avråda dig från att bära ens en sådan kniv på platser där du mycket sällan behöver använda den, t.ex. i skolan. Att kniven är liten garanterar inte att den är tillåten eftersom en helhetsbedömning ska göras. Det är en god idé att endast bära kniv när man kan förvänta sig att få konkret användning för den.

Den som bär kniv i strid mot förbudet kan enligt 4 § knivlagen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I praktiken är böter den vanligaste påföljden. I ringa fall är överträdelsen inte straffbar.

Kort sammanfattat är det i många fall tillåtet att bära en liten fickkniv, men om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen, kan även en sådan kniv vara otillåten. Avgörande är en helhetsbedömning med hänsyn till knivens art, innehavarens behov av kniven och övriga omständigheter.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (999)
2021-09-23 Är det brottsligt att köpa ut alkohol och cigaretter till en 15-åring?
2021-09-23 Arbetsgivarens tystnadsplikt - Vad gäller?
2021-09-20 Vad är straffet för att använda någon annans körkort?
2021-09-11 Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?

Alla besvarade frågor (95792)