Tillåtet att arbeta delad tur

2016-09-19 i Övrigt
FRÅGA
Jobbar inom restaurang är det lagligt att jämt jobba delad tur jag jobbar 10-14 ledig till 16 och jobbar sen 16-20 måndag till fredag. Är det verkligen lagligt med dessa tider.
SVAR

Hej Kerstin!

Vilka tider man får jobba regleras i Arbetstidslagen (1982:673). Det som framförallt styr hur ett schema ska utformas är kravet på dygnsvila samt veckovila. Enligt 13 § i Arbetstidslagen har alla arbetstagare rätt till minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. 14 § samma lag anger att arbetstagaren har rätt till 36 timmars veckovila. Det finns en viss möjlighet att genom kollektivavtal frångå dessa regler men det är inget som är aktuellt i ditt fall därför går jag inte in närmare på det.

Dina arbetstider uppfyller kraven på dygns- och veckovila och då det inte finns något annat hinder mot att jobba dina schemalagda tider är det alltså tillåtet.

Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!

Jenny Ångström
Fick du svar på din fråga?