Tillåtet att ändra i avtal föreskriven uppsägningstid efter uppsägning av avtalet?

2016-02-01 i Avtal
FRÅGA
Hej.Jag har ett avtal med ett bredbandbolag med 1 månads uppsägnings tid.Om jag säger upp mitt avtal den 29/1 och dem skickar ett bekräftelse på att min tjänst då uppsägs den 30/4.och fortsätter debitera mig till detta datum.Här är då min fråga är detta tillåtet, får dem göra så? Om inte vad kan jag göra åt det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En viktig princip inom svensk rätt är att "avtal skall hållas"; de avtalsvillkor som har avtalats mellan två parter är alltså bindande och ska efterlevas av båda parter. Om du har ingått ett avtal med din bredbandsleverantör, där en månads uppsägningstid är föreskrivet, så ska detta alltså gälla. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med din bredbandsleverantör snarast för att påpeka detta, så att de förhoppningsvis kan justera uppsägningstiden.

Jag kan också nämna att jag faktiskt personligen råkat ut för precis samma sak. I mitt fall kontaktade jag min bredbandsleverantör och de justerade då uppsägningstiden utan krångel.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor, eller uppstår några nya efter att du kontaktat din bredbandsleverantör, så är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1410)
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?
2021-01-16 När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?

Alla besvarade frågor (88257)