Tillåtet antal gäster på privat fest under pandemin

FRÅGA
Hej!Jag har försökt hitta information om vad som gäller kring fester i dessa pandemitider, men all information jag lyckas hitta är väldigt otydlig. Vad jag har förstått är det olagligt, och straffbart, att ordna fester eller liknande sammankomster i en hyrd lokal där äver åtta personer deltar.Men vad gäller egentligen fester som man ordnar hemma i sin egen villa? Finns det någon gräns på hur många man får vara, och vad kan hända om denna överskrids?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Du har uppfattat det du läst korrekt, det är förbjudet att ha fler än åtta deltagare vid privata sammankomster som hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra lokaler som hyrs ut. Om du anordnar en fest som bryter mot detta förbudet kan du dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad gäller privata fester som man ordnar hemma, så är detta ett privat evenemang som inte omfattas av restriktionerna som gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det omfattas inte eftersom förbudet riktar sig mot privata fester eller möten i festlokaler, föreningslokaler och på andra platser som man kan hyra. I ditt fall gäller det ditt eget hem och inte en lokal som du hyr.

Däremot innebär detta inte att det är fritt fram av anledningen att restriktionen om åtta personer inte gäller. Var och en har fortfarande ett lagstadgat ansvar att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar och ska medverka till att förhindra spridning av sådana sjukdomar, se 2 kap. 1 § Smittskyddslagen. Mitt tips till dig är därför att se över och följa de riktlinjer och råd som gäller i din region.

Ta hand om er och var försiktiga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?