Tillåten taleändring?

2017-11-28 i Domstol
FRÅGA
Hej.Jag ska upp i tingsrätten angående misstänkt stöld. I stämningsansökan står det att jag ska ha stulit ett kylskåp från min förra arbetsgivare. Jag har sagt i förhör att jag trodde jag fick ta hem denna begagnade vitvara då en tidigare chef gett mig ett muntligt OK. Vitvaran lämnade jag dock tillvaka då nuvarande chef hörde av sig och sa att detta ej var OK.Nu till huvudfrågan, vitvaran i fråga som jag tog hem var en frys, inte ett kylskåp. Hur står sig detta i tingsrätten. Jag kommer självklart neka, men kan jag bli dömd för att ha stulit ett kylskåp som jag aldrig rört. I min värld är det stor skillnad på ett kylskåp och en frys.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga rör hur bunden är domstolen till en gärningsbeskrivning och är reglerad i rättegångsbalken (RB). I 30 kap. 3 § RB (här) anges att rättens dom får inte avse annan gärning än vad som yrkats på. Det finns dock möjligheter för åklagaren att justera in vissa händelser i gärningen enligt 45 kap. 5 § RB (här). Vad som är avgörande är om det som åklagare vill justera innebär en "annan gärning" eller "samma gärning". Om det är samma gärning kan åklagaren själv justera åtalet medans om det är en annan gärning måste domstolen göra en intresseavvägning i 45 kap. 5 § 1 st. RB.

Kort sagt kan man säga att en "annan gärning" är om brottet både har en annan handling och ett annat angreppspunkt. Med angreppspunkt menas antingen annan målsägande eller annan typ av brott. I det här fallet är det en annan handling (ta en frys är annorlunda än att ta ett kylskåp), däremot är det samma angreppspunkt (samma målsägande, om det är samma ägare på bägge vitvarorna) och samma typ av brott (stöld). Därmed kommer åklagaren kunna justera sin talan så att även den aktuella stölden omfattas.

Rätten har även en möjlighet att genom processledning (46:4 RB) utreda eventuella oklarheter i målet vilket innebär att detta misstag av åklagaren kan observeras av rätten som då får begära att åklagaren förtydligar vad som stulits. Oavsett vem som observerar misstaget menar jag att åklagaren kan justera gärningsbeskrivningen så stöldgodset blir korrekt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (528)
2021-11-30 Kan man byta offentlig försvarare?
2021-11-30 Finns det en tidsgräns för uppehåll av rättegång?
2021-11-27 Kan svensk domstol döma för misshandel utomlands?
2021-11-16 Vad avses med reformatio in pejus? Är principen meningslös? Kritik anslutningsöverklagan.

Alla besvarade frågor (97542)