Tillåtelse av andra föräldern för att resa utomlands med barn?

2017-10-25 i Barnrätt
FRÅGA
Om vi är gifta gäller då samma sak där, att man fortfarande måste ha tillåtelse av den andre föräldern innan man åker utomlands med barnen? Vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inte kunna ge dig ett alldeles klart svar baserat på informationen i din fråga, men kommer nedan redogöra för vad som gäller.

Reglering kring vårdnadshavares ansvar för barn finns i föräldrabalken (FB). Att ta med barn på en utlandsresa få är ett beslut som rör barnen, varför detta beslut ligger på barnens vårdnadshavare (6 kap. 11 § FB). Det innebär att om du har ensam vårdnad om barnen kan du själv besluta i frågor som rör dem; om du och barnens pappa däremot har gemensam vårdnad om barnen krävs som huvudregel samtycke från båda föräldrarna (6:11 & 13 § FB). Huruvida du är gift med barnens pappa eller inte har alltså ingen betydelse för möjligheten att fatta beslut som rör barnen – det som är avgörande är hur vårdnaden ser ut.

Även vid gemensam vårdnad finns dock undantag från bestämmelsen om att vårdnadshavarna måste vara överens för att fatta beslut som berör barnet. Till exempel får beslut som inte är av ingripande betydelse tas av en vårdnadshavare ensam om den andra är förhindrad att delta i brådskande beslut på grund av exempelvis sjukdom. Ett annat exempel på när den ena vårdnadshavaren kan fatta beslut utan samtycke från den andra vårdnadshavaren är om de inte bor tillsammans. Om en av vårdnadshavarna då utsetts till boendeförälder är det naturligt att beslut av vardaglig karaktär måste kunna fattas av boendeföräldern på egen hand. Som ett sådant beslut kan även kortvariga utlandsresor räknas; en långvarig utlandsresa kräver dock förmodligen samtycke.

För en förälder, som i strid med lagens regler tar med barn under 15 års ålder utomlands, kan det bli aktuellt med straffansvar för egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § Brottsbalken). Ett sådant brott kan leda till böter eller i värsta fall fängelsestraff i högst ett år.

Avslutningsvis är det för barnens bästa, oberoende av ovan, klokt att alltid ha en god kontakt vårdnadshavare emellan. Häri ligger att det är av betydelse att utbyta information och undvika konflikter genom att i god tid diskutera frågor som rör barnen.

Hoppas du fått svar på din fundering! Om inte, eller om du har andra frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänlig hälsning,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?