Tillämpligheten av sambolagen samt samboegendom

Hej!

Betecknas det sambo om: flyttades bara ihop provisoriskt eftersom hon hade ingenstans att bo, har inte samma ekonomi/ hushåll tex., handlar lagar och äter separat. Hon betalar bara halva fasta utgifter som gas, el och hyra som vanlig hyresgäst hon kommer och går när hon vill och hur länge som helst utan att säga något till mig/ fristående person. Jag hade hyresrätt innan men när hon hade flyttat in bildades bostadsrätt vilket jag köpte samt tog lån. Hon står inte på kontraktet. Nu påstår hon att hon har varit sambo med mig och vill separera samt få halva av bodelning

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om vad som anses vara ett samboförhållande finns i sambolagen (2003:376), se här. Med sambor menas enligt 1 § två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I ert fall förstår jag det som att ni inte har ett gemensamt hushåll, vilket skulle göra att sambolagen inte gäller för er, och alltså har hon i sådana fall inte rätt till halva bostadsrätten.

Om det ändå skulle vara så att sambolagen blir tillämplig, blir frågan om bostadsrätten kan ses som samboegendom så att den ska ingå i en eventuell bodelning vid er separation. Samboegendom är enligt 3 § sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. I detta fall var det från början din hyresrätt som hon flyttade in i när du redan bodde där, och denna har under ert förhållande ombildats till en bostadsrätt. Hyresrätten hade alltså inte förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att inte heller bostadsrätten är samboegendom. Hon ska därför inte ha rätt till halva bostadsrättens värde när ni separerar då det inte är samboegendom (om sambolagen är tillämplig).

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning