Tillämpligheten av lilla basbeloppsregeln gällande sambos

Hej!

Hur länge måste man ha varit sambo för att man ska kunna åberopa lilla basbeloppet vid dödsfall? Finns det någon tidsgräns?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Den så kallade lilla basbeloppsregeln, som finns i sambolagen (2003:376) 18 § st 2 (se här) gäller om hela sambolagen kan anses vara tillämplig. I sambolagen 1 § sägs att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Om detta är uppfyllt, är alltså sambolagen tillämplig, och därmed kan lilla basbeloppsregeln åberopas vid dödsfall.

Det finns ingen absolut tidsgräns för vad som menas med "stadigvarande", men ett riktmärke som brukar användas är att man ska ha bott tillsammans i ett parförhållande och haft ett gemensamt hushåll i minst 6 månader. Men som sagt, detta är bara ett riktmärke, och en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Hoppas detta svar var till någon hjälp!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”