Tillämpligheten av lilla basbeloppsregeln gällande sambos

FRÅGA
Hej!Hur länge måste man ha varit sambo för att man ska kunna åberopa lilla basbeloppet vid dödsfall? Finns det någon tidsgräns?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Den så kallade lilla basbeloppsregeln, som finns i sambolagen (2003:376) 18 § st 2 (se här) gäller om hela sambolagen kan anses vara tillämplig. I sambolagen 1 § sägs att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Om detta är uppfyllt, är alltså sambolagen tillämplig, och därmed kan lilla basbeloppsregeln åberopas vid dödsfall.

Det finns ingen absolut tidsgräns för vad som menas med "stadigvarande", men ett riktmärke som brukar användas är att man ska ha bott tillsammans i ett parförhållande och haft ett gemensamt hushåll i minst 6 månader. Men som sagt, detta är bara ett riktmärke, och en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Hoppas detta svar var till någon hjälp!

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2724)
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?
2020-09-18 Hur mycket har en efterlevande sambo rätt att få ut vid bodelning?
2020-09-16 Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?
2020-09-15 Sambolagen

Alla besvarade frågor (84164)