Tillämpligheten av lilla basbeloppsregeln gällande sambos

Hej!

Hur länge måste man ha varit sambo för att man ska kunna åberopa lilla basbeloppet vid dödsfall? Finns det någon tidsgräns?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Den så kallade lilla basbeloppsregeln, som finns i sambolagen (2003:376) 18 § st 2 (se här) gäller om hela sambolagen kan anses vara tillämplig. I sambolagen 1 § sägs att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Om detta är uppfyllt, är alltså sambolagen tillämplig, och därmed kan lilla basbeloppsregeln åberopas vid dödsfall.

Det finns ingen absolut tidsgräns för vad som menas med "stadigvarande", men ett riktmärke som brukar användas är att man ska ha bott tillsammans i ett parförhållande och haft ett gemensamt hushåll i minst 6 månader. Men som sagt, detta är bara ett riktmärke, och en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Hoppas detta svar var till någon hjälp!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning