Tillämplighet av sambolagen

FRÅGA
HejJag är sambo och nu på väg ut ur relationenVad gäller kring följande1 möbler har köpts på avbetalning av min sambo är dessa automatiskt hennes?2. pengar vi satte in i huset hon 100kkr jag 200kkrhur ska dessa fördelas3, vi har bott ihop i två månader, när börjar sambolagen att gälla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I första hand bör det avgöras om sambolagen (2003:376) SamboL är tillämplig. Vilka som avses med sambor är två personer som bor stadigvarande i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Stadigvarande innebär med ledning av rättsfallet RH 2005:34 att om en part är folkbokförd på enn annan adress än där paret bor krävs en helhetsbedömning för att visa att de har ett gemensamt hushåll och att detta inte varat i allt för kort tid. Ett riktmärke kan vara att de bott tillsammans i minst sex månader. Andra omständigheter som inbördes testamente och gemensamt bankkonto kan också ge anledning att godta en kortare tids sammanboende.

I ert fall har ni bott tillsammans i två månader vilket är en väldigt kort tid i dessa sammanhang. Beroende på var ni är folkbokförda och vad det finns för andra omständigheter kan ni trots det betrakta som sambor. Med angivna omständigheter kan jag inte ge ett klart svar på om ni är sambo eller inte, och därför kommer jag att redogöra för hur det blir med soffan och huset, först om ni inte är sambor, och sedan om ni är sambor:

1. Om ni är sambo

Enligt 3 § SamboL är all egendom som förvärvats för gemensamt bruk samboegendom, vilket din fråga antyder att de är. Samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av parterna begär det enligt 8 § SamboL. Om ingen begär det blir resultatet som under punkt två. Värdet av samboegendomen minus skulder läggs ihop och delas lika mellan parterna enligt 12-14 §§ SamboL.

Avseende soffan innebär det att man räknar av det belopp som ännu inte betalats och betraktar det som en skuld.

Sammantaget ska ni alltså dela lika både på värdet av soffan och värdet av huset. I praktiken innebär det troligen att en av er får köpa ut den andre från soffan och ni delar lika på det ni får in från försäljningen av huset.

2. Om ni inte är sambo Var och en behåller sin egendom. Detta innebär att din sambo får soffan eftersom hon köpte den, och du får 2/3 av det ni får genom husförsäljningen medan hon får 1/3.

Sammanfattningsvis innebär det stora skillnader beroende på om ni är sambo eller inte och det behövs betydligt fler omständigheter än de angivna för att kunna avgöra denna fråga.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Beatrice Walldov
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95757)