Tillämplig lag vid arv samt arvsskatt

FRÅGA
Jag är dansk medborgare o ensamstående. Har 2 vuxna barn. Bor i Sverige sedan 1973. Vilken juridisk arvslag gäller när jag dör? Måste jag vara Svensk medborgare om jag vill att svensk lag ska gälla? Kan Danmark begära arvavgift av mitt bo i efterhand i fall svensk arvslag ska gälla? HälsningAnne Skjaerris
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Nej, du behöver inte vara svensk medborgare för att svensk lag ska gälla avseende ditt arv. Successionsförordningen är tillämplig. Danmark är i och för sig undantagen från denna förordning enligt preambel p. 82, men eftersom du har hemvist i Sverige blir den tillämplig på dig trots ditt danska medborgarskap.

Som allmän regel gäller enligt art. 21.1 att den lag som ska vara tillämplig på ditt arv i dess helhet ska vara lagen i den stat där du vid din död har hemvist. Eftersom du har bott i Sverige under en mycket lång tid, och antagligen avser att bo kvar, anses du ha hemvist i Sverige. Art. 21.2 anger dock att om det undantagsvis framgår av alla omständigheter att du vid din död har uppenbart närmre anknytning till ett annat land än Sverige, ska lagen i den andra staten vara tillämplig på arvet. Det framgår inte av frågan du har ställt att några sådana omständigheter föreligger.

Förutsatt att du bor kvar här vid din död kommer alltså svensk lag troligen att tillämpas på ditt arv.

Successionsförordningen är inte tillämplig på skattefrågor, däribland arvsskatt, se art. 1. I Danmark tas det ut en slags arvsskatt som benämns boavgift. I Sverige är däremot arvsskatt avskaffad sedan ett antal år tillbaka. Eftersom ditt arv kommer att fördelas enligt svensk rätt tror jag inte att ditt bo kommer att behöva betala någon arvsskatt på det, men jag skulle rekommendera dig att kontakta en jurist med kunskap om det danska rättssystemet för att vara på den säkra sidan.

Du är varmt välkommen att höra av dig igen om du har några ytterligare frågor!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (865)
2020-10-28 Lagval av arvfrågor
2020-10-27 Regler kring legat
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv

Alla besvarade frågor (85506)