Tillämplig lag på arv när flera länder är inblandade

FRÅGA
Vi är bosatta i England sedan en månad, om någon går bort vad gäller ang arvsrätt? Skall Svensk lagstiftning gälla för tillgångar i Sverige och andra länder utanför England eller är det Engelsk lagstiftning som gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom EU finns det gemensamma regler angående arv. Reglerna finns i successionsförordningen, den kan du se här. Eftersom att England (Storbritannien) ännu inte gått ur EU så gäller successionsförordningen för arvssituationer när det finns anknytning till mer än ett land.

Huvudregeln är att arvet ska regleras enligt lagen i det land som personen hade hemvist i vid tiden för dödsfallet (art 21). För att bedöma var en person hade hemvist ska man göra en samlad bedömning av omständigheterna kring personens liv åren innan dödsfallet och särskilt ta hänsyn till hur varaktig och regelbunden vistelsen i det aktuella landet varit. Skulle någon av er gå bort inom en snar framtid skulle ni antagligen fortfarande anses ha hemvist i Sverige. Skulle det istället vara så att ni varaktigt bott i England i ett par år och har avsikt att bo kvar där så skulle eran hemvist antagligen anses vara i England. Vilken lag som ska tillämpas på arvet beror alltså på var ni anses ha hemvist vid tiden för dödsfallet.

Om man vill så kan man även välja att lagen i det land där man är medborgare ska gälla för arvet. Om ni är svenska medborgare kan ni alltså välja att svensk lag ska tillämpas på arvet oavsett var ni bor. Om man skulle vara medborgare i flera länder så får man välja en av dessa länders lagar som ska tillämpas på arvet. Ett sådant val ska vara uttryckligt genom till exempel förklaring i testamente eller framgå genom testamentet (art 22).

Den lag som kommer gälla för arvet enligt dessa regler styr arvet i dess helhet, alltså även om man skulle ha egendom i andra länder. Det finns dock undantag för vissa typer av tillgångar, till exempel fast egendom (tex en fastighet). Finns det särskilda regler för fast egendom i det landet där det är beläget ska dessa regler tillämpas oavsett vilket lands lag som är tillämpligt på arvet i dess helhet (art 30).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (943)
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall
2021-07-06 Orubbat bo
2021-07-02 Hur fördelas arv mellan bröstarvinge och efterlevande make när det finns skulder?

Alla besvarade frågor (94179)