Tillämplig lag på arv efter svensk/amerikansk medborgare med hemvist i Spanien

2017-10-25 i Arvsskifte
FRÅGA
vilket lands lag ska tillämpas vid arv när personen är svensk och amerikansk medborgare och personen hade sin hemvist i spanien, barnen bor i sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För personer som avlidit efter den 17:e augusti 2015 gäller EU:s arvsförordning. Eftersom Spanien och Sverige är medlemmar i EU, är förordningen tillämplig på din situation. Eftersom USA inte är en EU-medlemsstat, gäller inte det som står i förordningen i förhållande till USA.

Om det inte finns något testamente

Om den avlidne inte har efterlämnat något testamente vari det framgår enligt vilket lands lag han/hon vill att arvet ska fördelas, gäller det enligt huvudregeln i förordningen att lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist vid sin död ska tillämpas (artikel 21 punkt 1). Om det emellertid framgår av alla omständigheter att den avlidne personen haft närmare anknytning till en annan medlemsstat än den han/hon haft sin hemvist i, ska det landets lag tillämpas (artikel 21 punkt 2). En omständighet som talar för närmare anknytning till en annan stat än hemviststaten kan exempelvis vara om den avlidne personen bott i Spanien endast en mycket kort tid innan han/hon avled och uppenbart har en närmare anknytning till Sverige. I sådana fall ska svensk lag tillämpas.

I ditt fall har den avlidne barn i Sverige, vilket skulle kunna tala för en närmare anknytning till Sverige än Spanien. Jag kan emellertid inte ta ställning till hur enbart den omständigheten skulle påverka situationen, då hänsyn ska tas till alla omständigheter i fallet.

Om det finns testamente

Om den avlidne personen haft medborgarskap i flera EU-medlemsstater, har han/hon rätt att välja vilket av ländernas lag som ska tillämpas vid fördelning av arvet (artikel 22 punkt 1). I ditt fall får den avlidne på grund av sina medborgarskap välja vilket lands lag som ska tillämpas, svensk eller spansk.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du funderar på något mer.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (666)
2021-09-28 Vad utgör lösöre och vad händer om en dödsbodelägare vägrar att skriva på arvskiftet?
2021-09-22 Arvsrätt mellan bröstarvinge och syskon till arvlåtaren
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn

Alla besvarade frågor (95953)