Tillämpas alltid en utredning vid alla lagförslag?

FRÅGA
Hej, jag undrar om en utredning tillämpas av regeringen vid alla lagförslag och hur många utredda lagförslag som slutligen går igenom som lag, alltså procentmässigt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om den svenska lagstiftningsprocessen.

Regeringens förslag till riksdagen
De flesta lagar börjar med att regeringen lämnar ett förslag till riksdagen, detta kallas för en proposition. Riksdagsledamöterna kan också lämna förslag till riksdagen, vilket kallas för motioner. När ett lagförslag har kommit till riksdagen skickas de till ett av riksdagens olika utskott, vilka fördjupar sig i förslaget och lämnar i sin tur ett förslag till hur det tycker riksdagen ska besluta.

Oftast behövs en utredning göras innan lagförslaget lämnas till riksdagen
Innan regeringen lämnar ett lagförslag till riksdagen behöver den ibland (inte alltid men oftast) noga undersöka olika alternativ till kriminalisering utifrån straffrättens olika kriminaliseringsprinciper, som bör beaktas i lagstiftningsförfarandet. Med anledning av att lagstiftning med straff är en repressiv åtgärd i samhället ställs det krav på att en noga utredning görs för att bedöma vad syftet med lagen är och på vilket sätt syftet kan uppnås effektivt genom just lagstiftning. Det krävs också att utformningen av lagstiftningen är tillräckligt genomtänkt utifrån de krav som, bland annat, legalitetsprincipen stället på lagstiftningen. Regeringen tillsätter då en utredning, som kan vara olika uppbyggda och exempelvis bestå av experter, tjänstemän och politiker. Utredningen lämnar därefter ett betänkande till regeringen. Betänkandet publiceras i en serie som heter Statens offentliga utredningar, SOU. Om det är ett av regeringens departement som har gjort utredningen publiceras den i en serie som kallas Departementsserien, Ds.

Beslut om lagförslaget ska gå igenom fattas av riksdagen
Sedan blir det debatt i kammaren där ledamöter från de olika riksdagspartierna talar om vad de tycker om utskottets förslag till riksdagsbeslut. Riksdagens 349 ledamöter tar därefter ställning till utskottets förslag till beslut. De kan rösta ja, nej eller avstå. För att förslaget ska gå igenom krävs att en majoritet av de som röstar säger ja till förslaget.

Efter att riksdagen beslutat om en ny lag ska regeringen publicera lagen i Svensk författningssamling, SFS.

Gällande din fråga om hur många lagförslag som faktiskt går igenom
Regeringen lämnar ungefär 200 propositioner till riksdagen varje år. Vissa av dem föreslår helt ny lagstiftning medan andra är förslag till ändringar av befintliga lagar. Antalet helt nya lagar som går igenom är dock olika från år till år, med anledning av vad som framkommer i utredningarna och hur riksdagens politiska ledamöter ställer sig till lagförslagen. Det är därför inte möjligt att ge en konkret procentsats av hur många lagförslag som faktiskt går igenom. Har du tid kan du dock gå in på Regeringskansliets sida för Svensk författningssamlingför att ta reda på vilka lagar som gått igenom och publicerats sedan 2018.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?