Tillämpa EU-rätt i svensk domstol

2019-03-01 i Domstol
FRÅGA
Vad är obligationen av svensk domare att bedöma huruvida tillämplighet av en EU lag prövas på min egen begäran i domstol istället för Svensk lag i en tvist med ett internet företag? Individer kan ju inte gå till EU-domstolen, utan domaren själv måste välja. EU lagen och exemplen som finns på internet i EUs konsumenträtt hemsida visar tydligt att företag är skyldigt att redovisa kostnaderna av olika betalningsätt jämte summan för produkten välsynligt vid godkännande. Svensk lag är mycket mer luddig och utan tillämplig exempel på internet. Företaget har inte redovisat fakturaavgiften jämte produktenskostnad i mitt fall. Faktureringsavgiften var dold på det sättet att man måste först inse att val finns, ändra det i betalningsinstälningarna själv för att se summan, och inse att de skickar en faktura saftigt kryddat med fakturakostnader om man inte ändrar betalningsinställningen. By-default är faktura valt och innehåller hårt kryddat fakturakostnad. Jag har betalat tjänsten men inte den dolda/oredovisade fakturakostnaden.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De svenska domstolarna är bundna av att tillämpa EU-rätten, där förordningar är direkt bindande och s.k. direktiv implementeras i svensk rätt. All prövning i svensk domstol måste därför ske i ljuset av EU-rätten. Det finns dock en princip i svensk rätt som heter "jura novit curia" som innebär att rätten känner lagen. Principen innebär alltså att det är domstolen som själv väljer vilka rättsregler de vill lägga till grund i ett avgörande eftersom rätten förväntas känna till lagen bäst och vilka rättsregler som är tillämpliga i det specifika fallet. Jag kan inte svara på rak arm vilka konsumenträttsliga regler som bör ligga till grund i avgörandet, men är du i behov av vidare juridisk rådgivning i det specifika fallet rekommenderar jag dig att vända dig till några av våra jurister på Lawline på telefonnummer 08-533 300 04.

Hoppas att du fick viss vägledning i din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (358)
2019-08-22 Hur ogiltigförklarar man gamla domslut?
2019-07-30 Hur lång tid tar det innan hovrätten avgör ett överklagat brottmål?
2019-07-29 Förvaltningsmyndigheternas serviceskyldighet
2019-07-25 HD - Högsta instans

Alla besvarade frågor (72228)