Tilläggsbouppteckning är ej nödvändig

FRÅGA
Hej! Hur viktig är rätt värdering av en bostadsrätt vid bouppteckningen , ska värderingen göras av en mäklare innan bouppteckning eller går det bra även efter att den registrerats hos skatteverket om värderingen varit felaktig utan att behöva göra en tillägsboupptäckning? Min far gick bort i maj, jag är särkullbarn, han har en sambo och ett barn med henne, vid bouppteckningen uppgavs ett för lågt värde på bostaden detta vet jag för vi bor i samma förening, efter ett utdrag från skatteverket märkte jag felet , ringde juristen sambon anlitat och denne avrådde mig för att göra just en tillägsboupptäckning för det skulle vara för krångligt han sa även att värderingen var en uppskattning av värdet och att det går bra att låta mäklare värdera bostaden efteråt inför bodelningen och nu är det bara en vecka kvar på "1 mån" jag kan göra ändringen. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Värdering vid bouppteckningen är mindre viktig. Den hade en större relevans innan vi i Sverige avskaffade arvsskatten.

Däremot är värderingen viktig vid upprättande av bodelningen mellan din far och hans sambo. Vid bodelningen råder avtalsfrihet mellan parterna och annan värderingsgrund, än den jag beskriver här nedan, kan användas i det fall parterna är eniga.

Huvudregeln är att ett marknadsvärde för bostadsrätten bestäms. Efter att ett sådant har beslutats ska vissa avdrag göras för framtida mäklarkostnader, vinstskatt och eventuella skulder som är kopplade till bostadsrätten. Detta för att få fram det värde som ska tillämpas så som skiftesvärde.

För att få fram det initiala värdet är det klokt att anlita en objektiv mäklare som gör värderingen åt dödsboet. Alternativt kan två enskilda värderingar göras och medianvärdet användas.

Avslutningsvis vill jag understryka att det juristen har sagt till dig stämmer överens med min tolkning av situationen.

För eventuella följdfrågor kan du kontakta mig på jesper.lublin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper Lublin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97546)