FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen16/02/2015

Tilläggsarbeten

Hej.

Vi har en bil som är värd ca 13000 kr. Vi lämnade in den hos en bilfirma dels för en vanlig service, dels för att undersöka ett antal fel. Vi fick ett prisförslag: "servicen kostar ca 3200 sen ingår det att kolla dom andra sakerna". Slutpriset blev ca 4100 kr, vilket jag inte invänder emot i sig, men vi fick även en offert på ca 18000 kr för de andra felen. Bilfirman har alltså satt i ny olja och filter och en del annat, trots att bilen behöver repareras för långt mer än den är värd för att gå igenom en besiktning.

Min fråga är alltså: kan de göra så? Jag känner till att de har en plikt att avråda från arbete som inte är till någon rimlig nytta för oss, men finns det något fall jag kan hänvisa till?

Jag har reklamerat till företaget men de menar att jag godkände att servicen skulle utföras i förväg och erkänner inte att de gjort fel. Vad gör jag nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!

När en privatperson köper en tjänst, såsom t.ex. en bilreparation så blir konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig. Denna lag är tvingande till konsumentens fördel, och om en näringsidkare tillämpar avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än de krav som kommer av lagen så blir dessa som regel utan verkan (3§ KTjL).

Jag tolkar det som att den servicen ni avtalat om slutade på ett pris om 4100 kr. Därutöver vill reparatören nu även ha betalt för de extra reparationerna med 18 000 kr.

Till att börja med tycks då prisökningen av servicen på 900 kr inte vara lagenlig. En näringsidkare får efter ett lämnat prisförslag maximalt öka priset med maximalt 15% om inte annat avtalats, dvs i ditt fall 15 % av 3200 kr (480 kr) ( & 36§). Om du inte accepterat detta är det redan här "fel" i tjänsten, men av din fråga tycks inte detta vara problemet.

Den andra omständigheten består istället av att näringsidkaren utfört arbeten som ni dels inte uttryckligen kommit överens om utföra (utan endast "kolla" på), men som även i förhållande till bilens värde och avsikten med reparationen framstår som direkt onödiga/oskäliga. En näringsidkare är enligt lag tvungen att informera konsumenten om eventuella tilläggsarbeten under gång, och får utan konsumentens samtycke endast utföra sådana arbeten som näringsidkaren har särskilda skäl för att anta att konsumenten vill ha utfört eller sådana arbeten som är av ringa värde ().

Vidare föreligger även en skyldighet för näringsidkaren att avråda konsumenter från, och själv undvika att vidta, sådana arbeten som inte kan tänkas vara till rimlig nytta för konsumenten, t.ex. ställt i förhållande till den reparerade sakens värde eller vad som ska uppnås med tjänsten (). Denna skyldighet gäller även sedan arbetet påbörjats, och omfattar också situationen att priset skulle komma att öka betydligt utöver det avtalade (6§ 2 st).

Att utföra arbeten som går utöver den tillsyn som du beställt och som dessutom kan tänkas stå i uppenbart missförhållande till den reparerade sakens värde skulle kunna utgöra ett fel i tjänsten. Om det är ett fel har konsumenten flera rättigheter, t.ex. att kvarhålla en del av betalningen, få felet avhjälpt eller häva köpet ( & 16§)

Om du känner att du vill gå vidare med ärendet kan du vända dig till din kommuns konsumentvägledare för hjälp. Du skulle även kunna anmäla ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och näringsidkare, och utfärdar därefter en rekommendation. ARN har tidigare prövat många fall likt ditt (Se tex ARN 2004-4608). Tänk på att samla ihop all "bevisning" som du kan tänka dig behöva, t.ex. kvitton och avtal innan du vänder dig till ARN för prövning.

De allra flesta företagen följer ARN:s rekommendationer, men om du och näringsidkaren ändå inte kommer överens kan processen fortsätta i tingsrätt genom en stämningsansökan. Denna process kan sannolikt bli ett s.k. förenklat tvistemål, där den rättegångskostnad som den förlorande parten kan tvingas betala begränsas till en timmes juridisk rådgivning.

Hoppas detta var till hjälp och att ditt ärende löser sig!

Med vänlig hälsning

Anton PeterzénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?