Tillägg till testamente har samma formkrav som upprättande av testamente

Är det säkrats att gå till en advokat om man vill ändra ett testamente som har skrivits år 1999.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inget absolut svar på din fråga eftersom den är öppen för subjektiva åsikter. Huruvida det är säkrast att gå till en advokat beror t.ex. på vilken advokat du går till och vad för tillägg det handlar om.

Tillägg till ett testamente görs på samma sätt som ett testamente upprättas från början, enligt 10 kap. 6 § ärvdabalken. Du behöver alltså två vittnen som ser dig skriva testamentet och som samtidigt skriver på testamentet. De behöver veta att det är ett testamente de bevittnar men behöver inte veta innehållet i det.

Om det handlar om ett enkelt tillägg kan du alltså lika gärna göra det själv så länge du har två personer som kan bevittna det. Tillägget kan skrivas till det gamla testamentet men enklast är att förstöra det gamla testamentet och skriva ett helt nytt. På så sätt undviks eventuella tolkningsproblem om vilket testamente som ska gälla.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning