Tillägg till testamente

Hej

Jag har i testamente angivit att viss egendom ska utgöra enskild egendom men nu vill jag att alla tillgångar inklusive ersättning vid försäljning av fastighet/bostadsrätt ska utgöra enskild egendom.

Räcker det att upprätta ett bevittnat tillägg till testamentet?

Lawline svarar

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att skydda egendom som kommer att gå till arv måste testamente upprättas med villkor om att den ska vara enskild. Det går bra att upprätta ett tillägg såsom du angivit. Det du måste tänka på är följande.

När du gör ett tillägg till ett testamente ska samma form som för upprättande av testamente användas, 10 kap. 6 § ÄB. Eftersom en ordinär form gäller även vid tillägg ska du underteckna testamentet med två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena ska också skriva under och vara införstådda med att det är ett testamente, 10 kap. 1 § ÄB. Det behöver inte vara samma vittnen som bevittnade det först upprättade testamentet, men vittnena måste vara över femton år och får inte ha en psykisk störning. Vissa personer får heller inte vittna, här testators make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag, 10 kap. 4 § ÄB. Uppfylls inte kraven är tillägget inte giltigt.

Att tänka på är även att vara så tydlig som möjligt för att utesluta att eventuellt tolkningsutrymme för tillägget uppkommer. För att tillägget inte ska kunna ses som ett återkallande av det första testamentet är det klokt att ange att det först upprättade testamentet fortfarande ska gälla och att tillägget är just ett tillägg.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och du är alltid varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen vid andra frågor!

Med vänliga hälsningar,

Victoria Limnefelt NygrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning