Tillägg till testamente

2017-06-18 i Testamente
FRÅGA
Vi har ett juridiskt godkänt testamente men vill göra ett tillägg.Principen har varit att respektive bröstarvingar ärver vad respektive fört med sigi boet. Nu vill vi göra ett tillägg angående kapitalet.Särskild blankett ?Särskild formulering ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid tillägg till testamente gäller att ordinär testamentesform ska användas, 10 kap. 6 ärvdabalken (ÄB).
Ni kan i en skriftlig separat handling skriva ”tillägg till testamente” och skriva tillägget ni önskar att göra, till exempel att respektive bröstarvinge ska ärva det kapital respektive bröstarvinge fört med sig i boet. Ju mer preciserad tillägget är desto bättre för att undvika eventuella oklarheter.

Eftersom det vid tillägg till testamente gäller att ordinär testamentesform ska användas måste testator precis som vid huvudtestamente underteckna testamentet eller vidkänna sin underskrift i närvaro av två vittnen, 10 kap. 1 ÄB. Vittnet ska samtidigt närvara och bestyrka testamentet med sitt namn. Vittnen ska veta att det är ett testamente de bevittnat men behöver emellertid inte veta innehållet.
Det behöver dock inte vara samma vittnen som bevittnat det första testamentet. Inte vem som helst får dock vara testamentsvittne. Enligt ÄB 10:4 st. 1 måste vittnet vara över 15 år och inte ha en psykisk störning som medför risk för att vittnet inte förstår vittnesbekräftelsens betydelse. Även om dessa förutsättningar är uppfyllda får vissa personer inte vara testamentsvittne. Testators make, sambo, den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap, svågerlag till testatorn och testator syskon får inte vittna. Av paragrafens andra stycke följer även att den som i testamentet angetts som testamentstagare inte får testamentsvittne.
I paragrafen regleras även vad som gäller när testamentstagare är en juridisk person samt regler om förmyndare, god man och förvaltares möjlighet att vittna till förmån för den som företräds.

Hör gärna av er om ni har fler frågor.
Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2895)
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?

Alla besvarade frågor (94370)