Tillägg i testamente

Min pappa har skrivit fel datum på sitt testamente. Är det då ogiltigt? Han har också skrivit till en text om en gåva till min syster efter att vittnena har undertecknat. Vad gäller då?

Han har dessutom själv skrivit en text om att han är vid fullt förstånd. Alltså det som vittnena har intygat. Skulle inte de ha skrivit det?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.


Eftersom det huvudsakliga problemet är ett testamente är det ärvdabalken som ska tillämpas (ÄB). Jag kommer att stycka upp svaret för att förtydliga vad som gäller för respektive situation.Det felaktiga datumet

Formkraven för ett giltigt testamente finner man i 10 kap. 1 § ÄB. För att det ska röra sig om ett giltigt testamente måste det vara:

- Skriftligt

- Bevittnat samt undertecknat av två vittnen. Dessa vittnen ska känna till att det de bevittnar och undertecknar är ett testamente. Här måste man även ta hänsyn till de personer som inte får vara testamentsvittnen (10 kap. 4 § ÄB).

- Undertecknat av testatorn (din pappa).


Är ovanstående krav uppfyllda är testamentet giltigt. Det krävs alltså inget datum. Ett datum för testamentet kan dock ha en betydelse för en eventuell bevisprövning i de fall där någon klandrar testamentet på grund av att det inte uppfyller formkraven (10 kap. 2 § ÄB). Ett datum som läggs till i efterhand anses som ett tillägg till testamentet och då ska tillägget skrivas in i testamentet med samma formkrav som vid upprättandet av testamentet (10 kap. 6 § ÄB). Alltså måste datumtillägget genomgå samma formkrav som nyss tagits upp i ovanstående stycke.Gåvan till din syster

Jag utgår ifrån att gåvan är skriven som ett tillägg i testamentet, med andra ord efter upprättandet av testamentet. För tillägg i testamente gäller samma formkrav som upprättandet av testamentet (10 kap. 6 § ÄB). Det räcker därför inte med att testamentsgivaren själv ändrar/lägger till i testamentet och sedan undertecknar med sin underskrift, utan här gäller fortfarande formkraven som stadgas i 10 kap. 1 § ÄB.Texten om att man är vid fullt förstånd

Ett testamente gäller inte, om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning (13 kap. 2 § ÄB). Ärvdabalken rekommenderar, precis som du påpekar, att testamentsvittnena intygar bl.a. tiden för bevittnandet samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet (10 kap. 2 § första stycket ÄB). Denna bestämmelse är inte tvingande, och det innebär att det egentligen inte spelar någon roll ifall det är testamentsvittnena eller testatorn (din pappa) som skriver in detta i testamentet. Detta eftersom testamentsvittnena ändå kommer behöva underteckna/erkänna det som är skrivet. Vad som spelar roll i detta fall är om denna text har skrivits in efter upprättandet av testamentet. I sådana fall anses det som ett tillägg och då gäller återigen formkraven som stadgas i 10 kap. 1 § ÄB (10 kap. 6 § ÄB).Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.


Med vänliga hälsningar

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning