Till vilket värde beräknas förskott på arv?

2019-12-03 i Förskott på arv
FRÅGA
Min fru fick våren 2002 överta en båt i befintligt skick som förskott på arv.Det befintliga skicket bedömdes så dåligt att en försäljning skulle ge max 50 000 kr om den överhuvudtaget skulle gå att sälja.Båten rustades av mig under hösten 2002 och våren 2003 då den även såldes för 75 000 kr.Nu under hösten 2019 avled arvlåtaren och det är dags för bouppteckning och jag undrar till vilket värde måste hon ta upp som arvsförskott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förskott på arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Enligt huvudregeln ska avräkningen för förskottet ske efter egendomens värde vid mottagandet om inte annat bör gälla på grund av omständigheterna i övrigt (6 kap. 3 § ÄB). Om båtens värde vid gåvotillfället var 50.000 kr är det det värdet som ska tas upp enligt huvudregeln.

Vad omständigheterna i övrigt omfattar är omdiskuterat i doktrin. Exempel på vad som kan omfattas kan vara om arvlåtaren gett uttryck för viss värdering, eller att det sker en allmän skälighetsbedömning för gåvans värdeökning. Rättsläget är emellertid oklart. Utifrån informationen i din fråga bör huvudregeln vara tillämplig i ert fall.

Som huvudregel gäller dock att värdet beräknas vid gåvotillfället och inte vid arvlåtarens död. I ert fall blir således resultatet 50.000 kr enligt huvudregeln.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1237)
2021-06-13 Räknas gåva till barnbarn som förskott på arv?
2021-06-12 Arvsrättsliga konsekvenser vid försäljning av bostad till under marknadsvärdet
2021-06-12 Möjligheter att begränsa arv till bröstarvinge
2021-06-11 Hur värderas en gåva som varit förskott på arv?

Alla besvarade frågor (93199)