Tidsgräns vid arvsrätt för efterlevande make

Finns det någon tidsgräns man ska/måste ha varit gifta för att automatiskt ärva varandra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt ärvdabalken är det du som efterlevande make som har arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta gäller även före gemensamma barn, dock har så kallade särkullbarn direkt rätt till sin andel. I äktenskapsbalken finns det jämkningsregler vid bodelning angående makes död, men de reglerar främst hur ni ska dela upp respektive egendom mellan er vid just bodelning (12 kap 2 § ÄktB). Detta har dock inget med själva arvsrätten att göra utan kan främst få påverkan på hur eventuell egendom regleras i bodelningen. Det som kan påverka är till exempel om din make testamenterat bort sin andel, då kommer du inte att få något från hans eller hennes egendom efter bodelningen och då kan jämkningen spela roll. Men om inget testamente finns är det du som efterlevande make som är arvsberättigad och då spelar tiden ni varit gifta ingen roll. Det finns inga särskilda jämkningsregler på just den punkten.

Med vänlig hälsning

Carolina LundhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000