Tidsgräns vid arvsrätt för efterlevande make

2017-04-28 i Arvsskifte
FRÅGA
Finns det någon tidsgräns man ska/måste ha varit gifta för att automatiskt ärva varandra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt ärvdabalken är det du som efterlevande make som har arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Detta gäller även före gemensamma barn, dock har så kallade särkullbarn direkt rätt till sin andel. I äktenskapsbalken finns det jämkningsregler vid bodelning angående makes död, men de reglerar främst hur ni ska dela upp respektive egendom mellan er vid just bodelning (12 kap 2 § ÄktB). Detta har dock inget med själva arvsrätten att göra utan kan främst få påverkan på hur eventuell egendom regleras i bodelningen. Det som kan påverka är till exempel om din make testamenterat bort sin andel, då kommer du inte att få något från hans eller hennes egendom efter bodelningen och då kan jämkningen spela roll. Men om inget testamente finns är det du som efterlevande make som är arvsberättigad och då spelar tiden ni varit gifta ingen roll. Det finns inga särskilda jämkningsregler på just den punkten.

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?