FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal21/04/2019

Tidsgräns för sambobodelning efter separation

Finns det någon tidsgräns, för sambo bodelning , efter en separation ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bodelning mellan sambos regleras i sambolagen.

Om ett samboförhållande upphör genom separation ska samboegendom fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av samborna har begärt bodelning. Det här framgår av 8 § första stycket sambolagen.

Begäran om sambobodelning ska göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde enligt 8 § andra stycket sambolagen.

Det finns ingen skyldighet för sambor att förrätta bodelning efter en separation. Om ingen av samborna begär bodelning inom ett år från separationen behåller var och en av samborna sin egendom.

Sammanfattningsvis finns det en tidsgräns för sambobodelning, efter separation, på ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Hälsningar,

Ida Johanna KöpmanRådgivare