Tidsfrist för arvskifte

2019-01-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej, min mamma avled 2004 och vi har inte gjort något arvskifte mellan syskonen. Min fråga är om det fortfarande är möjligt att göra ett arvskifte så här långt efter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvskiftet som ska göras för att fördela kvarlåtenskapen är ett avtal mellan dödsbodelägarna sedan de har kommit överens. Efter arvskiftet upplöses dödsboet, och det innebär att dödsboet kvarstår till dess att arvskiftet utförts. Förutom några undantag som inte verkar aktuella i det här fallet finns det ingen tidsfrist för när arvskiftet senast måste ske. Ni bör alltså kunna göra arvskiftet även efter att det har gått lång tid.

Med vänliga hälsningar

Clara Danelid
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (532)
2019-11-15 Kan man begära ut sin laglott när dödsboets tillgångar understiger dess skulder?
2019-11-12 Är det lönt att klandra ett arvsskifte där boutredningsmannen felaktigt klassificerat en överföring som gåva?
2019-11-12 Äganderätt mellan makar
2019-11-12 Arvskifte utan samtliga arvingar närvarande

Alla besvarade frågor (74748)