Tidsfrist att utkräva laglott

2016-06-17 i Laglott
FRÅGA
Mina färäldrar gav bort sin fastighet till min bror för 42 år sedan,Jag som syster köpte fastigheten 1977 och har bott här i 39år.Kan resterande syskon kräva ut sin laglott då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då jag inte riktigt uppfattar frågan ger jag ett generellt svar som förhoppningsvis klargör rättsläget. Varje arvsberättigad har en arvslott, alltså det som personen erhåller av arvet. Det finns dock ett speciellt skydd för bröstarvingar (barn/barnbarn) så att de inte blir lottlösa om föräldern har testamenterat bort hela eller delar av arvet till någon annan. Detta skyddet är laglotten och är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1§ Ärvdabalken (1958:637) (ÄB), laglotten har alltså bröstarvingar alltid rätt till oavsett om arvsgivaren testamenterat bort deras arvslott. För att få ut sin laglott måste bröstarvingen begära jämkning i testamente inom 6 månader från det att personen tog del av testamentet enligt 7 kap 3§ ÄB.

Om dina föräldrar har givit bort fastigheten till din bror innan de har avlidit är gåvan att se som förskott på arv om de inte i gåvobrev eller liknande klargjort att gåvan inte ska vara att se så som förskott på arv enligt 6 kap 1§ ÄB. Om gåvan var förskott på arv skulle denna avräknats din brors arvslott, var gåvan inte förskott på arv skulle fastigheten helt bortses från vid boupptäckningen. Om det istället var så att din bror erhöll fastigheten genom arv och att fastigheten alltså föll på hans arvslott borde detta ha kompenserats så varje bröstarvinge fick lika lott enligt 2 kap 1§ ÄB om det inte i testamente är förordnat på annat sätt, i så fall har bröstarvinge i vart fall rätt till hälften av arvslotten, alltså laglotten.

Rätten till laglott kan alltså endast åberopas inom 6 månader från det att dina syskon fick del av testamentet. Har laglotten inte åberopats inom denna tidsfrist har dem förlorat rätten till denna.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (785)
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd
2020-11-21 Kan ett barn bli arvslös?

Alla besvarade frågor (86655)