Tidsfrist arvsskifte

2015-07-16 i Arvsskifte
FRÅGA
Jag och min syster är särkullbarn till vår pappa som gått bort.Bouppteckning och bodelning är klart men arvskiftet återstår.Pappas fru, som då inte är vår mamma och de hade inga gemensamma barn, bor kvar i huset.Nu vill hon vänta med att betala ut vår halva arvsandel tills hon bestämt sig för om hon ska sälja huset men vi vill ha ut vår andel nu då det gått 7 månader sedan pappa dog.Det finns inget testamente, äktenskapsförord eller enskild egendom.Behöver vi vänta på att hon säljer huset innan arvskiftet kan regleras eller finns det någon paragraf där det framgår att vi har rätt att inte behöva vänta?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB), vilken du hittar (här)

Frågor om arvskifte regleras i 23 kap. ÄB. Du nämner i frågan att både bouppteckning och bodelning är klart, och då återstår precis som du själv skriver, bara arvskiftet.

Huvudregeln är att det inte finns någon tidsfrist när ett arvskifte senast ska förrättas(ske). Undantaget är när det finns en jordbruksfastighet i dödsboet, då ska arvskifte ske inom fyra år efter utgången av det kalenderår då dödsfallet inträffade, vilket framgår av 18 kap 7 § ÄB.

Vid arvskifte ska en handling upprättas som ska skrivas under av er tre dödsbodelägare,vilket framgår av 23 kap 4 § ÄB. Detta är något som kan bli problematiskt om hon inte vill att skiftet ska företas förrän hon bestämt hur hon vill göra med huset, skiftet kan därför dra ut på tiden, vilket du beskriver har skett i ert fall.

I situationer där det finns oenighet kring arvskiftet eller om det dragit ut på tiden kan någon av er dödsbodelägare begära hos tingsrätten att en skiftesman förordnas, som då kan hjälpa till med arvskiftet. Detta framgår av 23 kap 5 § 1 st ÄB. Vad som bör poängteras är att arvode och ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll