Tidsbestämt hyresavtal vid andrahandsuthyrning

2017-05-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand i 3 månader. Jag tänkte använda ett kontrakt med tidsbestämmelse, och formuleringen lyder som följer gällande hyrestid: Fr.o.m 2017-06-01 T.o.m 2017-08-31. Hyresavtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång, Andrahandshyresgästen skall då avflytta utan uppsägning. Jag tolkar det som att i.o.m detta avtal behöver jag som hyresvärd inte aktivt säga upp avtalet, utan det sägs automatiskt upp den 31/8. Stämmer det? Det jag undrar är: kan hyresgästen säga upp kontraktet innan 31/8, och hur lång är då uppsägningstiden? Måste jag specificera detta i avtalet? Betyder det som står nu att hyresgästen är bunden till kontraktet under hyrestiden och därmed inte kan säga upp kontraktet innan? Mycket tacksam för svar, detta är en djungel. Med vänlig hälsning, Julia Johansson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar ifrån att lägenheten du ska hyra ut i andra hand är en hyresrätt och inte en bostadsrätt.

Hyresfrågor behandlas i 12 kap. jordabalken (JB) som i vardagligt tal ofta kallas för hyreslagen.

Både du och din hyresgäst är bundna under hela hyrestiden
Vid ett tidsbestämt hyresavtal är huvudregeln att både du och din hyresgäst är bundna under hela tiden. Det innebär alltså att du inte kan säga upp din hyresgäst tidigare än hyresavtalets utgång. Din hyresgäst har rätt att när som helst säga upp avtalet till det månadsskifte som infaller tidigast tre månader från uppsägningen (12 kap. 5 § JB). Denna regeln är tvingande vilket innebär att den inte kan avtalas bort ens i ett upprättat hyresavtal.

Hyresavtalet upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inget annat har avtalats
Ett hyresavtal som är ingånget för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inget annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § 2 st. JB). Eftersom du bara planerar en hyrestid på tre månader kommer alltså avtalet upphöra att gälla vid hyrestidens utgång.

Om din hyresgäst skulle säga upp avtalet den 1/6 (dvs. första dagen) så upphör det att gälla den 31/9 men då har ju avtalet ändock löpt ut eftersom det är tidsbestämt t.o.m. den 31/8. Detta är inget du behöver skriva ut i avtalet utan följer av reglerna i jordabalken om inget annat är avtalat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (703)
2021-08-04 Gäller privatuthyrningslagen inneboende?
2021-08-04 Gäller privatuthyrningslagen inneboende?
2021-08-04 Hur lång uppsägningstid har ett tidsbegränsat kontrakt?
2021-08-03 Kan hyresgästen säga upp avtalet efter hyresvärden?

Alla besvarade frågor (94630)