Tidpunkten för en doms verkställighet

2015-06-20 i Domstol
FRÅGA
HejJag har en fråga angående ett ärende som gäller en hund. Bakgrunden till ärendet är följande:Jag och NN skaffade under ett samboförhållande två hundar. NN betalade och stod som ägare för den ena hunden och jag betalade för och stod som ägare till den andra hunden. Efter att vi separerade ville jag att vi skulle dela på hundarna och ta en var. Detta möttes av motstånd från NN och vid ett tillfälle tilltvingade NN sig min hund samt vägrade att lämna tillbaka henne. Jag har sedan dess drivit ärendet via Kronofogden och tingsrätten. NN har hela tiden hävdat att vi samäger hundarna och jag hävdar att vi äger en var. Den 2/6 kom så tingsrättens dom. I domen står det att jag är ensam ägare till hunden och domslutet säger att NN förpliktas att utge hunden till mig, samt ersätta mig för rättegångskostnader. Domen går att överklaga och överklagan ska vara tingsrätten tillhanda senast 23/6. Jag tolkar det som att NN ska överlämna hunden omgående, och inte invänta överklagandet. NN hävdar att hunden inte behöver överlämnas under de tre veckorna som domen går att överklaga. Jag undrar vad som gäller? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är om tingsrättens dom innebär att hunden ska överlämnas till dig omgående.

Laga kraft

En dom är verkställbar först när den har vunnit laga kraft. Domen vinner laga kraft när den inte längre går att överklaga, det vill säga efter den 23 juni i ditt fall, 17 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740).

Om NN väljer att överklaga, vinner domen inte laga kraft förrän hovrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd alternativt när hovrättens dom har vunnit laga kraft, vilket sker på samma sätt som i tingsrätten. Samma process gäller även i Högsta domstolen.

Avslutande råd

Om NN frivilligt inte överlämnar hunden har du ingen möjlighet att kräva det förrän domen har vunnit laga kraft. Det enda jag kan rekommendera innan domen har vunnit laga kraft är du inte tar kontakt med NN och förvärrar situationen eftersom det verkar som att NN inte kommer att ge sig förrän domen går att verkställa.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i svaret.

Rättegångsbalken

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (415)
2020-06-30 Hur får domare formulera sig i domskäl?
2020-06-25 Jäv om en domare dömer samma person i flera mål?
2020-06-24 Slipper tilltalad att dömas för brott om tilltalad inte närvarar vid rättegången?
2020-06-21 När är förlikning i tvistemål tillåtet?

Alla besvarade frågor (81689)