Tidpunkten för bodelning

2015-01-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej jag och min man skall skiljas. Jag har skrivit ut och fyllt i papper till rätten. Han menar dock att vi inte kan skicka in dem nu då vi inte är klara för bodelning. (hus som måste renoveras mer innan försäljning.) Kan vi skicka in begäran om äktenskapsskillnad nu eller måste vi vänta tills vi är klar för bodelning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Först när ett äktenskap upplöses fördelas makarnas egendom genom bodelning enligt 9:1 äktenskapsbalken. Bodelningen ska dock göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten. Själva förrättningen av bodelningen sker när äktenskapet har upplösts. Makarna får enligt 9:13 äktenskapsbalken inför en omedelbart förestående äktenskapsskillnad avtala om den kommande bodelningen, men detta avtal kan endast gälla sådant som har samband med bodelningen att göra, t.ex. vilka andelar som vid bodelningen ska tillkomma makarna. Skickar ni in papperen om äktenskapsskillnad nu så kommer bodelningen alltså att ha utgångspunkt i förmögenhetsförhållandena som de ser ut idag, dvs. innan ni är klara med renoveringen.

Däremot kan en bodelning leda till att ni äger skilda andelar i fastigheten, vilket innebär att ni äger fastigheten med samäganderätt, se 13:5 äktenskapsbalken. Om ni då är överens kan ni renovera klart fastigheten efter äktenskapsskillnaden och sälja den för att sedan kunna dela på vinsten.

Med vänliga hälsningar

Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2557)
2020-07-10 Vem betalar för bodelningsförättaren?
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån

Alla besvarade frågor (81797)