Tidpunkt för ingående av samboavtal

FRÅGA
Jag och min partner har köpt en bostadsrätt precis. Vi ska flytta in i slutet av april. Kontantinsatsen kommer jag att stå för då jag har tidigare vinster. Jag vill nu säkra min kontantinsats på 1,5 milj kronor så att det inte tillfaller min partner vid en eventuell separation. Min partner kommer att stå med som 50 % ägare på kontraktet och tar halva lånet. Måste man hinna skriva ett samboavtal innan inflytt eller kan man göra det efter inflytt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 § Sambolagen (SamboL) föreskrivs att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom. Samboegendom ska vid samboförhållandets upphörande fördelas mellan samborna genom bodelning enligt 8 § SamboL.

I 9 § SamboL anges att sambor eller blivande sambor kan upprätta ett avtal som reglerar om bodelning ska ske eller om viss egendom ska ingå i bodelningen eller inte. Det går alltså bra att reglera egendomsförhållandet både innan och efter det att samboförhållandet ingås.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2757)
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?

Alla besvarade frågor (85277)