Tidpunkt för gåva av fastighet

Jag vill ge bort mitt hus till mina två barn. Vi håller just nu på och renoverar huset. Ska jag ge bort huset när det är renoverat eller innan, vilket är förmånligast. Husets värde ligger på 5-6 miljoner.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns flera omständigheter som kan få betydelse. Jag tolkar däremot din fråga som att du önskar ta reda på när det är lämpligt att genomföra en gåva till dina barn. Mitt svar kommer därmed framförallt att berörda vilka skattemässiga regler som gäller i situationen och hur det kan förstås mot vad som är förmånligt.

Enligt 44 kap 26 § inkomstskattelagen (IL) är huvudregeln att beskattningstidpunkten för kapitalvinster är det beskattningsår när tillgången avyttras. I samma kapitel regleras att med avyttring avses försäljning, byte eller liknande överlåtelse av tillgång (44 kap 3 § IL).

Det betyder att en gåva som utgångspunkt inte utgör en avyttring och aktualiserar därigenom inte heller någon beskattning vid själva gåvotillfället. Istället inträder gåvomottagaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL). Med det senare begreppet avses normalt att gåvomottagaren tar över den tidigare ägarens omkostnadsbelopp (anskaffnings- och förbättringsutgifter) som utgör underlag för en beräkning av en framtida kapitalvinst (44 kap 13-14 § IL).

För dig innebär det att dina barn kommer att ta över ditt omkostnadsbelopp för huset. Till omskostnadsbeloppet räknas priset för vad du förvärvat huset för och eventuella förbättringar sedan dess. Om du genomför en renovering och sedan ger bort huset, kommer utgifterna därmed att ingå i dina barns omkostnadsbelopp. Om dina barn i ett senare skede väljer att sälja huset kommer kapitalvinsten beräknas genom att försäljningspriset minskas med omkostnadsbeloppet och utgifter för försäljningen (mäklararvode etc.).

I övrigt kan det tilläggas att det gäller vissa formkrav vid gåva av fast egendom. Ett gåvobrev måste bl.a. vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Det kan också skrivas in villkor som att dina barn ska ta över huset såsom enskild egenom. Om du önskar hjälp med att upprätta ett gåvobrev eller upplever att du behöver mer rådgivning är du välkommen att kontakta en av våra duktiga jurister på https://lawline.se/contact.

Med vänlig hälsning,

Christoffer EdvardssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo