Tidpunkt för bodelning

2016-03-31 i Bodelning
FRÅGA
Hur länge kan en maka skuta upp en bodelning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske där makarnas gemensamma egendom fördelas mellan dem, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln i 9 kap. 2 § ÄktB är att bodelning ska göras med utgångspunkt den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, detta kallas oftast för "den kritiska dagen". Det samlade värdet av giftorättsgodset som finns vid denna tidpunkt ska således ingå i bodelningen.

Den faktiska bodelningen, när ni fysiskt delar upp egendomen mellan er, ska enligt 9 kap. 4 § ÄktB förrättas när äktenskapet har upplösts. Detta har skett när dom på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft, 5 kap. 6 § ÄktB. Varje make har fram till denna tidpunkt en redovisningsskyldighet för sin egendom, 9 kap. 3 § ÄktB.

Om din maka inte vill medverka till bodelningen eller om ni inte kan enas så kan du ansöka hos tingsrätten om att de ska förordna en bodelningsförättare, 17 kap. 1 § ÄktB. En bodelningsförrättare ska se till att bouppteckning förrättas, bestämma tid och plats för bodelning samt kalla makarna till förrättningen, 17 kap. 6-7 §§ ÄktB.

Om din maka vägrar lämnar uppgifter som behövs för att bodelningsförrättaren ska kunna göra en bouppteckning så kan domstolen förelägga henne med vite om hon inte gör det, 17 kap. 6 § ÄktB.

Sammanfattningsvis så kan du, om du anser att din maka inte har för avsikt att genomföra en bodelning, ansöka om att en bodelningsförrättare utför detta arbete åt er räkning. Denna bodelningsförrättare har rätt att få arvode och ersättning för sina utgifter, detta ska makarna stå för med hälften vardera, 17 kap. 7 § ÄktB.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85407)