Tidpunkt för arvskifte

2016-01-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Efter bouppteckning är stämplad och klar när ska då arvskiftet ske
SVAR

Hej och tack för att du ställt din fråga till Lawline!

Arvskifte regleras i Ärvdabalken (1958:637)(ÄB) 23 kap. (här) där det stadgas att bouppteckning ska ske före arvskifte om den avlidna var gift, vilket ni har gjort. Skiftet får inte ske om någon av dödsbodelägarna bestrider det och kräver att skulder och förrättning av bouppteckningen ska ske först, 23 kap. 2§ ÄB. Utöver den här bestämmelsen är det dödsbodelägarna som sätter upp tid för skifte, det finns inga tidsramar för när arvskiftet ska ske. Om ni inte kan komma överens om skiftet finns möjligheten att ansöka om ett förordnade en skiftesman hos tingsrätten som hjälper till med skiftet, 23 kap. 5§. Skiftesmannens arvode kommer då att betalas ur dödsboet. Alla dödsbodelägarna har rätten att framställa förfrågan om förordnande hos tingsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (589)
2020-10-20 Är det möjligt att ångra underskrift i arvskifteshandling?
2020-10-20 Aspekter som kan inverka på bröstarvinges laglott
2020-10-13 Vem ska godkänna arvsskiftet?
2020-10-10 Hur fungerar det när arvtagaren är omyndig, och ärver man ett lån på en fastighet?

Alla besvarade frågor (85281)