Tidigt arv vid demenssjukdom

FRÅGA
Hej.Min dementa mor har sedan tidigare gett fullmakt till oss tre barn att sköta hennes ekonomi och där har vi full access till hennes banktilkgångar. Vår får gick bort 2908 så inga andra arvingar finns.Hon är nu 85 och inte förmögen att känna igen oss vid besök på boendet hon vårdas vid.På vilket sätt kan vi barn få del av delar av mors tillgångar före hennes bortgång?Rent praktiskt hur gör vi?Skulle ju redan nu vara möjligt att överföra 1/3 av hennes tillgångar från bankkonto till bankkonto, men hur blir det rent juridiskt?Hon kan ju inte själv skriva ett gåvobrev? Kan vi skriva det i egenskap av vår fullmakt?Tack för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förskott på arv:

Vad en arvlåtare, alltså din mor, ger en bröstarvinge under sin livstid räknas som förskott på dennes arv om inte annat föreskrivits, 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Detta är ett sätt att få tillgångar innan dess att personen avlidit. Er mor verkar dock inte vara förmögen nog att ge er förskott utifrån det du beskrivit.

Avtal:

Ett avtal som ingås under påverkan av psykisk störning är ogiltigt (se lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning). Demenssjukdomar brukar anses omfattas av lagen och ett sådant avtal hade troligen då varit ogiltigt.

Fullmakt:

Fullmakter regleras i 2 kap. Avtalslagen (AvtL). Vid utövande av fullmakt så sätter fullmakten och fullmaktsgivaren upp vissa behörigheter samt befogenheter som inte bör överskridas. Jag vet inte vad som anges i fullmakten och vad det är för fullmakt mer exakt men vissa handlingar som krävs kan anses ligga utanför det som anges i fullmakten. Särskilt om det företas handlingar som gör att hon inte har pengar kvar för ev. nödvändigheter och inte är i er mors intresse.

I förevarande fall:

Om det inte finns någonting i ett dokument såsom fullmakt, testamente m.m som indikerar att hon menat på att ni få förskott på arv, gåvor eller att ni ska få göra sådana transaktioner så är det utifrån dessa lagar inte tillåtet och ni får rätt till arvet när er mor avlider.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96481)